Gábor SIMON

član lokalnog predstavničkog tijela: Vijeće grada županije Miškolca

 Gábor SIMON

Politički klub

PES (Stranka europskih socijalista)

Jezici

  • engleski
  • mađarski

Zemlja koju predstavlja

Mađarska

Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od

26.01.2015

Kontakt

Društvene mreže

 
Sadržaj