Emmanuelle DE GENTILI

prva zamjenica gradonačelnika Bastije

 Emmanuelle DE GENTILI

Politički klub

PES (Stranka europskih socijalista)

Jezici

  • francuski

Zemlja koju predstavlja

Francuska

Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od

26.01.2015

Kontakt

 
Sadržaj