Sanna RISSANEN

članica lokalnog predstavničkog tijela: Općinsko vijeće Općine Liperi

 Sanna RISSANEN

Politički klub

PES (Stranka europskih socijalista)

Jezici

  • finski

Zemlja koju predstavlja

Finska

Zastupljena regija

Pohjois-ja Ita Suomi

Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od

10.02.2012

Kontakt

 
Sadržaj