Robert ZEMAN

član lokalnog predstavničkog tijela: član Vijeća Grada Prachatica

 Robert ZEMAN

Politički klub

ECR (Europski konzervativci i reformisti)

Jezici

  • njemački
  • češki
  • engleski

Zemlja koju predstavlja

Češka

Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od

10.02.2012

Kontakt

 
Sadržaj