Attila KISS

član lokalnog predstavničkog tijela: Gradsko vijeće Hajdúböszörményja

 Attila KISS

Politički klub

ECR (Europski konzervativci i reformisti)

Jezici

  • mađarski
  • engleski

Zemlja koju predstavlja

Mađarska

Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od

26.01.2010

Kontakt

 
Sadržaj