Heinz-Joachim HÖFER

član Gradskog vijeća Altenkirchena (Westerwald)

 Heinz-Joachim HÖFER

Politički klub

PES (Stranka europskih socijalista)

Jezici

  • njemački
  • engleski

Zemlja koju predstavlja

Njemačka

Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od

21.10.2009

Kontakt