Adrian Ovidiu TEBAN

načelnik Gradske općine Cugir (Okrug Alba)

 Adrian Ovidiu TEBAN

Politički klub

EPP (Europska pučka stranka)

Povjerenstva

  • COTER (Povjerenstvo za politiku teritorijalne kohezije i proračun EU-a)
  • ECON (Povjerenstvo za gospodarsku politiku)

Jezici

  • engleski
  • rumunjski

Zemlja koju predstavlja

Rumunjska

Zastupljena regija

Centru

Član/ica Europskog odbora regija od

03.04.2017

Kontakt