Carl Fredrik GRAF

 Carl Fredrik GRAF

Politički klub

EPP (Europska pučka stranka)

Zemlja koju predstavlja

Švedska

Zastupljena regija

Vastsverige

Mandat ovog člana/ove članice istekao je

Podaci su možda zastarjeli

Kontakt