Jens Christian GJESING

član Općinskog vijeća Općine Haderslev

 Jens Christian GJESING

Politički klub

PES (Stranka europskih socijalista)

Jezici

  • danski
  • engleski
  • švedski
  • njemački

Zemlja koju predstavlja

Danska

Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od

14.09.2006

Kontakt