Ričardas MALINAUSKAS

član lokalnog predstavničkog tijela: Općinsko vijeće Općine Druskininkai

 Ričardas MALINAUSKAS

Politički klub

PES (Stranka europskih socijalista)

Povjerenstva

  • COTER (Povjerenstvo za politiku teritorijalne kohezije i proračun EU-a)
  • ECON (Povjerenstvo za gospodarsku politiku)

Jezici

  • litavski
  • njemački
  • poljski

Zemlja koju predstavlja

Litva

Zastupljena regija

Lithuania

Član/ica Europskog odbora regija od

11.05.2004

Kontakt

 
Sadržaj

Radna tijela

Član/ica

  • Litavsko izaslanstvo