Barbara RICHSTEIN

članica regionalnog predstavničkog tijela: Parlament Savezne zemlje Brandenburg

 Barbara RICHSTEIN

Politički klub

EPP (Europska pučka stranka)

Jezici

  • njemački
  • engleski

Zemlja koju predstavlja

Njemačka

Zastupljena regija

Brandenburg

Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od

10.04.2006

Kontakt

 
Sadržaj