Kodeks ponašanja članova OR-a 

Na 137. zasjedanju Plenarne skupštine održanom 5. prosinca 2019. Europski odbor regija (OR) usvojio je Kodeks ponašanja članova. Kodeks je objavljen u Službenom listu Europske unije i obvezujući je za OR.

Sadržaj

Kodeks ponašanja OR-a temelji se na sličnim kodeksima koji su već na snazi u drugim institucijama EU-a, ali u njemu se uzimaju u obzir i posebnosti OR-a, čiji članovi ne primaju plaću i, povrh toga, imaju izborni mandat na regionalnoj ili lokalnoj razini ili su politički odgovorni izabranoj skupštini.

Kodeks ponašanja OR-a sastoji se uglavnom od sljedećih elemenata:

  • obveze da se u obavljanju svojih dužnosti članovi i članice vode načelima neovisnosti, nepristranosti, integriteta, transparentnosti, dostojanstva i poštovanja različitosti;
  • pravila za izbjegavanje sukoba interesa, uključujući obvezu članova i članica da OR-u pošalju poveznicu na javnu izjavu o financijskim interesima koju su već podnijeli na nacionalnoj ili podnacionalnoj razini ili da, ako ta izjava ne postoji, podnesu izjavu koristeći se obrascem iz Dodatka Kodeksu. U oba slučaja OR objavljuje primljene informacije;
  • ograničenja u pogledu prihvaćanja poklona i povlastica: članovi i članice ne smiju prihvatiti poklone i povlastice u vrijednosti većoj od 100 EUR; ako je vrijednost veća, pokloni se mogu prihvatiti ako se zatim predaju instituciji;
  • pravila čija je svrha osigurati da se članovi i članice ponašaju na primjeren način i da se s poštovanjem odnose prema svojim kolegama i kolegicama i osoblju. Definicije psihološkog i spolnog uznemiravanja iz Pravilnika o osoblju (koji se primjenjuje na članove i članice osoblja) uključene su u Kodeks.
  • Kad je riječ o primjeni, u Kodeksu je utvrđen postupak u slučaju da se za člana ili članicu ustvrdi da je prekršio/la odredbe Kodeksa, kao i niz sankcija kako bi se osiguralo njegovo poštovanje. Konačnu odluku donosi predsjednik, uz pomoć glavnog tajnika, nakon što je saslušao dotičnog člana ili članicu. U slučaju tvrdnje da je član/članica OR-a uznemiravao/la člana/članicu osoblja, s obzirom na ozbiljnost mogućeg kaznenog djela, postupak je mnogo detaljniji i uključuje istragu Savjetodavnog odbora za uznemiravanje.

Članovi i članice OR-a također podliježu članku 300. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, kojim se od njih zahtijeva da svoje dužnosti obavljaju neovisno i u općem interesu Unije.


Podijeli:
 
Back to top