Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Pisano savjetovanje s dionicima „Jaka socijalna Europa za pravednu tranziciju“  

Komunikacijom Europske komisije „Jača socijalna Europa za pravednu tranziciju" donesenom u siječnju 2020. nastoji se pokrenuti široka rasprava o provedbi europskog stupa socijalnih prava. Komunikacija je istovremeno i plan za poduzimanje ključnih mjera koje je Komisija najavila za razdoblje 2020. – 2021. Komisija će do prosinca 2020.izraditi akcijski plan 2021. na temelju doprinosa dionika, u kojem će izraziti stajališta o potrebi za donošenjem daljnjih novih mjera politike, popraćenih (ili ne) zakonodavnim inicijativama na europskoj razini.

Ključni je cilj osigurati da se tri glavne tranzicije s kojima se EU suočava (klimatska neutralnost, digitalizacija i demografske promjene) rješavaju na pravedan način.

Međutim, nakon što je Komunikacije Europske komisije donesena, zbog pandemije COVID-a 19 postalo je hitno potrebno riješiti globalnu zdravstvenu krizu i ublažiti njezine ogromne socioekonomske posljedice.

Predmetna komunikacija Europske komisije bit će tema novog namjenskog mišljenja OR-a, a povjerenstvo SEDEC imenovalo je svoju predsjednicu Anne Karjalainen (FI/PES) izvjestiteljicom.

Usvajanje mišljenja predviđeno je na sastanku povjerenstva SEDEC 9. srpnja i plenarnom zasjedanju 12. – 14. listopada 2020.

Ovim pisanim savjetovanjem gđa. Karjalainen želi se savjetovati s relevantnim dionicima i prikupiti njihova mišljenja kako bi razmotrila sljedeća pitanja:

 1. Je li vaše (lokalno ili regionalno) tijelo/organizacija uključeno u provedbu jednog ili više aspekata europskog stupa socijalnih prava? Koje?
   
 2. Je li provedba stupa socijalnih prava u područjima vašeg sudjelovanja uspješna? Što bi se moglo poboljšati?
   
 3. Imate li posebnih napomena o upravljanju mjerama za provedbu europskog stupa socijalnih prava?
   
 4. U pogledu pravedne tranzicije općenito, kojim biste područjima politike dali prednost (najviše tri) u specifičnom kontekstu vašeg lokalnog ili regionalnog tijela/organizacije?
   
 5. Jeste li se u svom gradu ili regiji/organizaciji suočili s okolišnim izazovima? Koje su mjere poduzete kako bi se osigurao društveno pravedan prijelaz na zeleno gospodarstvo?
   
 6. Digitalna tranzicija postala je stvarnost na terenu. Kako rješavate njezine društvene posljedice na lokalnoj i regionalnoj razini?
   
 7. Europska komisija objavila je plan budućih inicijativa povezan s 20 načela europskog stupa socijalnih prava. Što mislite o tom popisu? Je li prikladan? Biste li predložili daljnje mjere na europskoj razini?
   
 8. Je li pandemija COVID-a 19 utjecala na vaše lokalno ili regionalno tijelo/organizaciju? U kojim područjima?
   
 9. Društvene i gospodarske posljedice pandemije COVID-a 19 ne mogu se procijeniti. Bi li Europska komisija trebala predvidjeti dodatne dugoročne mjere za jačanje otpornosti tržišta rada, zaštitu radnih mjesta i osiguranje učinkovitog pružanja javnih usluga na lokalnoj i regionalnoj razini?
   

Molimo vas da savjetovanju doprinesete slanjem odgovora na gore navedena pitanja, ili bilo kakvih drugih komentara, na adresu sedec@cor.europa.eudo 26. svibnja 2020.


Contact:
Contact Person: Alexandra Bozini
Organizer: SEDEC Secretariat
Podijeli :
 
Dodatne informacije
Pisano savjetovanje s dionicima Jaka socijalna Europa za pravednu tranziciju
Related events

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/EVENTS/PAGES/18TH-SEDEC-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

18th SEDEC commission meeting (mandate VII)
18th SEDEC commission meeting (mandate VII)

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/EVENTS/PAGES/INCLUCITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

IncluCities Final Conference
IncluCities Final Conference

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/EVENTS/PAGES/EXTERNAL-MEETING--OF-THE-BERLIN-SENATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

External meeting of the Berlin Senate
External meeting of the Berlin Senate

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/EVENTS/PAGES/RENOVATION-SUMMIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Renovation Summit
Renovation Summit

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/EVENTS/PAGES/CRYSTAL-VALLEY-&-CHRISTMAS-DECORATIONS-FROM-UNESCO.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Crystal Valley & Christmas decorations from UNESCO
Crystal Valley & Christmas decorations from UNESCO