Europski tjedan regija i gradova  

​Europski tjedan regija i gradova četverodnevna je manifestacija koja se jednom godišnje održava u Bruxellesu i tijekom koje službenici iz regionalnih i gradskih uprava te stručnjaci i predstavnici akademske zajednice mogu razmjenjivati dobre prakse i znanja u području razvoja regija i gradova.

To je također ugledna platforma za političku komunikaciju o razvoju kohezijske politike EU-a koja doprinosi podizanju svijesti donositelja odluka o činjenici da regije i gradovi imaju važnu ulogu u oblikovanju politika EU-a.

Europski tjedan regija i gradova najveća je europska javna manifestacija te vrste.

Što će se zapravo dogoditi?

Početkom listopada oko 6000 sudionika i 600 govornika iz cijele Europe i šire okupit će se u Bruxellesu na programu koji sadrži oko 100 radnih sastanaka, izložbi i događanja namijenjenih umrežavanju, a čija je tema razvoja regija i gradova. Program se svake godine prilagođava specifičnim pitanjima koja su na dnevnom redu EU-a. Sudjelovanje u događanju je besplatno. 

Zašto je potreban „tjedan“ regija i gradova?

Regije i gradovi uključeni su u stvaranje većine politika EU-a. Podnacionalna tijela javnih vlasti u EU-u odgovorna su za trećinu javne potrošnje (2,1 bilijuna eura godišnje) i za dvije trećine javnih ulaganja (otprilike 200 milijardi eura), pri čemu se potonja sredstva često moraju trošiti u skladu s pravnim propisima EU-a.

Kako je sve započelo?

Europski odbor regija, skupština regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a, još je 2003. godine pozvao lokalna i regionalna predstavništva pri Europskoj uniji u Bruxellesu da istovremeno otvore svoja vrata posjetiteljima u sklopu zajedničkog koncepta „otvorenih dana“. Tijekom godina inicijativa je prerasla u ključnu godišnju manifestaciju koja uključuje Europsku komisiju i ostale dionike.

Događanje je 2016. preimenovano u „Europski tjedan regija i gradova“ te je odbačen naziv „OPEN DAYS“. To je učinjeno radi izbjegavanje zabune s događanjima pod nazivom „Otvorena vrata“ ili „Otvoreni dan“ koja sve europske institucije organiziraju u Bruxellesu svake godine tijekom mjeseca svibnja oko Dana Europe, kao i sa sličnim događanjima koja tom prigodom u državama članicama održavaju predstavništva Komisije.

Tko su organizatori?

Europski tjedan regija i gradova zajednički organiziraju Europski odbor regija (OR) i Glavna uprava Europske komisije za regionalnu i urbanu politiku (GU REGIO). Početkom godine, obično u siječnju, objavljuje se natječaj za izbor partnera. Slijedom natječaja odabire se više od 200 partnera iz cijele Europe: regije i gradovi, uglavnom grupirani u tematske konzorcije (regionalna partnerstva), poduzeća, financijske institucije, međunarodne udruge ili akademske ustanove. Partneri imaju obavezu organizirati seminare od zajedničkog interesa, često u kontekstu provedbe europskih strukturnih i investicijskih fondova i drugih programa EU-a.

Od čega se sastoji program?

Program se zasniva na glavnom sloganu i nizu podtema. Radionice ili rasprave organiziraju tri kategorije partnera: 1) regionalna partnerstva koja čine europske regije ili gradovi; 2) partnerske institucije EU-a; te 3) poduzeća, financijske institucije te lokalne i europske udruge. Sudionici i govornici obilaze različita mjesta događanja u Bruxellesu: mjesto/a održavanja konferencije, sjedišta regionalnih partnera, predstavništva država članica i druge moguće lokacije.

Što je „Sveučilište“?

Taj se pojam odnosi na niz radionica koje organiziraju GU REGIO, OR i europske akademske mreže specijalizirane za regionalni razvoj, s naglaskom na političkoj dimenziji. Sveučilište podiže svijest i omogućava razmjenu između članova akademske zajednice te regionalnih i lokalnih predstavnika o rezultatima istraživanja na području razvoja regija i gradova te kohezijske politike EU-a.

Od 2013. godine u sklopu Sveučilišta organizira se i Master Class za studente doktorskih studija i znanstvene novake na području regionalne i urbane politike. Cilj mu je u odabranoj skupini europskih doktoranda i znanstvenih novaka unaprijediti razumijevanje kohezijske politike EU-a i potencijala koji ona ima za istraživanje.

Tko sudjeluje u Europskom tjednu regija i gradova?

Publiku posebno zanima regionalna i urbana politika, stoga je uglavnom riječ o službenicima i dužnosnicima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Prosječan sudionik dolazi iz tijela regionalne ili lokalne vlasti, nije prije sudjelovao u toj manifestaciji te je u Bruxelles doputovao upravo zbog nje.

Kako Europski tjedan regija i gradova potiče lokalna događanja diljem Europe?

U kontekstu Europskog tjedna regija i gradova koji se održava u Bruxellesu pozivaju se sva regionalna partnerstva da organiziraju lokalno događanje u okviru inicijative „Europa u mojoj regiji/gradu“ u obliku dijaloga s građanima ili političke rasprave te da u njega uključe člana Europskog odbora regija. Cilj je dijaloga s građanima saslušati njihove stavove i izravno izvijestiti o raspravama koje se odvijaju u gradovima i regijama.

Lokalna događanja namijenjena su širokom rasponu sudionika, uključujući opću javnost, tvorce politika, stručnjake, lokalne i regionalne vlasti te medije, kako bi se podigla svijest o učinku politika EU-a u regijama i gradovima.

Koji je učinak Europskog tjedna regija i gradova?

Učinak manifestacije sustavno se vrednuje od samog početka. Sudionici su posebno važnim za svoje profesionalno upravljanje fondovima EU-a istaknuli korisne informacije koje su primili od institucija EU-a te umrežavanje s kolegama iz drugih zemalja. Važnost manifestacije dokazuje i njezin značajan odjek u medijima. Već godinama i do 300 novinara iz tiskanih, radiotelevizijskih i internetskih medija iz cijele Europe dolazi u Bruxelles pratiti ovu manifestaciju.
Dodatne informacije

Podcast

0:00
 
0:00

Now Playing:

 

Description:  

 • Episode 5: European Cooperation in Your Region
  The fifth and final episode of Coffee with Regions introduces an #EURegionsWeek session: “Bringing European Cooperation to your region”.
 • Episode 4: European Territory & Local Stakeholder Engagement
  The fourth episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: workshop “The future development of the European territory” and participatory lab “How to engage local stakeholders in policy and decision-making”.
 • Episode 3: Social progress - Smart cities
  The third episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: " Societal challenges in smart cities: Towards a more ethical smart city" and "Societal challenges in smart cities: Towards a more ethical smart city".
 • Episode 2: European pillar of social rights
  The second episode of Coffee with Regions introduces #EURegionsWeek session "European Pillar of Social Rights as a framework for sustainable economy".
 • Episode 1: Mobility & Volunteering
  The first episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: "The integration of the new mobility services in Public Transport" and "Solidarity and Volunteering - European Rights and Values from the bottom up".