Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Pisano savjetovanje s dionicima o izvješću o preprekama na jedinstvenom tržištu i akcijskom planu za provedbu jedinstvenog tržišta  

Jedinstveno tržište EU-a uspostavljeno je prije više od 25 godina i otad se na njemu temelji gospodarski razvoj EU-a. Smatra se jednim od najvećih postignuća EU-a te je u središtu gospodarske i političke integracije EU-a.

Jedinstvenim tržištem postignuta je visoka razina gospodarske integracije i ono je danas najveće zajedničko tržište na svijetu, od čega su gospodarstva država članica, kao i njihovi gradovi i regije već imali znatnu korist.

Međutim, građani i poduzetnici i dalje nailaze na prepreke koje im onemogućuju potpuno iskorištavanje potencijala jedinstvenog tržišta, a pojavljuju se i nove poteškoće. Kad bi se uklonile preostale prepreke i učinkovito primijenili postojeći europski zakoni, jedinstveno tržište i dalje bi moglo donijeti znatne dodatne koristi za gospodarstvo EU-a i za građane.

Europska komisija to uviđa i već godinama poduzima niz inicijativa za uklanjanje tih prepreka i za poboljšanje provedbe i osiguravanje primjene pravila jedinstvenog tržišta. Dana 10. ožujka 2020. objavila je dvije komunikacije o jedinstvenom tržištu kojima se nastavljaju ti kontinuirani napori.

Prva nosi naslov „Utvrđivanje i uklanjanje prepreka na jedinstvenom tržištu" i u njoj se utvrđuje širok raspon prepreka na jedinstvenom tržištu iz perspektive europskih poduzeća i potrošača. Ukazuje se na temeljne uzroke tih prepreka: restriktivna i složena nacionalna pravila, ograničeni administrativni kapaciteti, nesavršeno prenošenje pravila EU-a i neodgovarajuće osiguravanje njihove primjene.

Druga je naslovljena „Dugoročni akcijski plan za bolju provedbu i osiguravanje primjene pravila jedinstvenog tržišta". Akcijski plan rezultat je procesa koji je u ožujku 2019. pokrenulo Europsko vijeće. Sadržava više od 20 mjera za bolju provedbu i osiguravanje primjene pravila jedinstvenog tržišta, u bliskoj koordinaciji s državama članicama.

Obje komunikacije dio su paketa politika Komisije čiji je cilj pomoći europskoj industriji da predvodi dvostruku tranziciju prema klimatskoj neutralnosti i digitalnom vodstvu. Paket za industrijsku politiku i strategija za mala i srednja poduzeća bit će predmet dvaju zasebnih mišljenja Europskog odbora regija (OR).

Navedenim komunikacijama o jedinstvenom tržištu bit će posvećeno novo tematsko mišljenje OR-a, za koje je povjerenstvo ECON kao izvjestitelja imenovalo Tadeusza Truskolaskog (EA/PL), gradonačelnika Grada Białystoka.

Usvajanje mišljenja predviđeno je na sastanku povjerenstva ECON 24. lipnja 2020., odnosno na plenarnom zasjedanju 12./14. listopada 2020.

U okviru ovog pisanog savjetovanja g. Truskolaski želi se savjetovati s relevantnim dionicima i prikupiti njihova mišljenja kako bi se razmotrila sljedeća pitanja:

Pitanja

  1. Smatrate li da je Europska komisija utvrdila sve relevantne prepreke na jedinstvenom tržištu i postavila prave prioritete u svojim komunikacijama o jedinstvenom tržištu od 10. ožujka 2020.? Ako nije, što nedostaje i zašto?
  2. Bi li Europska komisija trebala razmotriti nove zakonodavne prijedloge za uklanjanje prepreka na jedinstvenom tržištu i jačanje provedbe pravila jedinstvenog tržišta? Ako bi, kakve bi inicijative trebalo uzeti u obzir?
  3. Kako možemo bolje zaštititi jedinstveno tržište od nepoštenih gospodarskih aktivnosti vlada i subjekata iz trećih zemalja? Kako možemo bolje zaštititi jedinstveno tržište od dampinga na svjetskom tržištu?

Molimo vas da date svoj doprinos ovom savjetovanju slanjem odgovora na prethodna tri pitanja ili bilo kakvih drugih komentara na adresu econ@cor.europa.eu do 20. svibnja 2020. u 15 h.

Na zahtjev i po potrebi moguće je organizirati internetske sastanke i razgovore s g. Truskolaskim i njegovim timom.

S poštovanjem,

 

Tajništvo ECON-a​


Contact:
Contact Person: Rafael Mondelaers
Organizer: ECON Secretariat
Podijeli :