Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Pismeno savjetovanje s dionicima o temi „Nova industrijska strategija za Europu”  

​REVIDIRANO

Europa je oduvijek bila kolijevka industrije, koja je tijekom svoje duge povijesti dokazala da može predvoditi promjene. Industrija u Europi danas je suočena s potrebom za tranzicijom prema održivosti i digitalizaciji, koje sve više utječu na sva područja politika. Ti se izazovi razmatraju u komunikaciji COM(2020) 102 final „Nova industrijska strategija za Europu“, koju je predstavila Europska komisija. Svrha je te strategije potaknuti konkurentnost i stratešku autonomiju Europe u vrijeme geopolitičke nestabilnosti i sve oštrije globalne konkurencije.

Komunikacijom se žele ostvariti tri glavna prioriteta: prvo, očuvati globalnu konkurentnost europske industrije i jednake uvjete poslovanja u Europi i svijetu; drugo, osigurati da Europa bude klimatski neutralna do 2050. godine; i treće, oblikovati europsku digitalnu budućnost. U strategiji se razmatraju ključni pokretači industrijske preobrazbe Europe i predlaže sveobuhvatan skup budućih mjera.

Iako se u toj komunikaciji uviđa relevantnost lokalnih i regionalnih vlasti, ne pridaje im se važnost koju zaslužuju. To je navedeno u mišljenju OR-a „Lokalizirani pristup industrijskoj politici EU-a” (usvojenom 26. – 27. lipnja 2019., izvjestiteljica: Jeanette Baljeu (NL/RE)) u kojem OR naglašava važnu ulogu lokalne i regionalne razine u industrijskoj strategiji i njezinu presudnu ulogu u ostvarivanju lokaliziranog pristupa.

Europski Odbor regija:

 • napominje da lokalizirani pristup iziskuje funkcionalne mreže suradnje i klastere; ujedno ističe da je međuregionalna suradnja tih mreža i klastera ključna za razvoj sinergija i postizanje kritične mase u okviru zajedničkih ulaganja za uvođenje inovacija u industrijske lance vrijednosti u cijeloj Europi;
 • ističe da regionalne i lokalne vlasti imaju ključnu ulogu u aktivnom uspostavljanju potrebne međuregionalne i prekogranične suradnje;
 • poziva na jačanje podrške EU-a regionalnim ekosustavima i klasterima u okviru ulaganja u međuregionalne inovacije;
 • smatra da paneuropska i međuregionalna suradnja ima važnu ulogu u ostvarivanju potencijala kružnog ugljično neutralnog gospodarstva.

Strategija je objavljena prije no što je postalo jasno da će pandemija COVID-a 19 imati ovako velik negativan učinak na industriju u cjelini; stoga se u njoj ne spominje nikakav potencijalni učinak krize pa je moguće da ju je potrebno prilagoditi/revidirati.

Na temelju dokumenta Komisije „Nova industrijska strategija za Europu“ OR će – najvjerojatnije na plenarnom zasjedanju 1. i 2. srpnja 2020. – usvojiti mišljenje „Nova industrijska strategija za Europu”, za koje je izvjestiteljica Jeanette Baljeu (NL/RE).

Gđa Baljeu željela bi istražiti niz pitanja u obliku pismenog savjetovanja s vama koje će Odbor regija olakšati. Savjetovanje se odnosi na sljedeća pitanja na koja bi gđa Baljeu željela da odgovorite do 14. svibnja 2020. slanjem odgovora na adresu econ@cor.europa.eu.

Pitanja

Izvjestiteljica bi vam željela skrenuti pozornost na sljedeće teme kojima se bavi „Nova industrijska strategija za Europu“:

 1. klimatska neutralnost – zelena tranzicija
 2. digitalno vodstvo – digitalna tranzicija
 3. globalna konkurentnost.

Izvjestiteljica bi željela postaviti sljedeća pitanja:

 1. Na što bi se trebalo staviti težište u razvoju europskih industrijskih ekosustava, među ostalim i s obzirom na trenutačno stanje uzrokovano COVID-om 19?
 2. Smatrate li da bi Europska komisija trebala prilagoditi pravila o tržišnom natjecanju i okvir za državne potpore tehnološkom razvoju i novim kretanjima na globalnom tržištu? Ako da, možete li navesti primjer?
 3. Kako bi se položaj lokalnih i regionalnih vlasti mogao ojačati u okviru nove industrijske strategije? Koju bi ulogu u tome mogli imati članovi Odbora regija?
 4. Što je prema vašem mišljenju potrebno da se osigura pošteno tržišno natjecanje na globalnoj razini i na unutarnjem tržištu EU-a?
 5. Koju bi ulogu lokalne i regionalne vlasti trebale imati u paktu za vještine kako bi se u industriji osigurala uključiva digitalna tranzicija?
 6. Smatrate li da je Europska komisija utvrdila ispravne prioritete? Na što bi se trebao staviti veći naglasak? Što nedostaje?

 


Contact:
Contact Person: Claudia Moser
Organizer: ECON Secretariat
Podijeli :
 
Dodatne informacije
Related events

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/EVENTS/PAGES/ECON-13TH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

13th ECON commission meeting
13th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/EVENTS/PAGES/INDUSTRIAL-TRANSITION-AND-DEMOCRACY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Industrial Transition and Democracy
Industrial Transition and Democracy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/EVENTS/PAGES/REGULATION-GEOGRAPHICAL-INDICATIONS-CRAFT-INDUSTRIAL-PRODUCTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Written Stakeholders' Consultation on "Regulation on Geographical Indications for Craft and Industrial Products"
Written Stakeholders' Consultation on "Regulation on Geographical Indications for Craft and Industrial Products"

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/EVENTS/PAGES/ONLINE-STAKEHOLDERS-CONSULTATION-ON-THE-EUROPEAN-CHIPS-ACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Online Stakeholders Consultation on the European Chips Act
Online Stakeholders Consultation on the European Chips Act

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/EVENTS/PAGES/BE-PART-OF-THE-FUTURE-OF-EUROPE-IN-THE-VALENCIAN-COMMUNITY_20102021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Citizens Dialogue on Industrial policy - Be part of the future of Europe in the Valencian Community!
Citizens Dialogue on Industrial policy - Be part of the future of Europe in the Valencian Community!