Publikacije  

Europski odbor regija (OR) svake godine izdaje niz digitalnih publikacija – od letaka do brošura u boji – kojima se podupire zakonodavni rad članova Odbora. Te su publikacije namijenjene građanima te regionalnim i lokalnim vlastima. Njihov je cilj dodatno povećati osviještenost o najvažnijim novostima na području politika EU-a i o aktivnostima OR-a.

Digitalnu verziju tih brošura, koje OR osigurava i u tiskanom obliku, možete pronaći na ovoj internetskoj stranici.

Dostupna je i posebna stranica u vezi s vizualnim identitetom i logotipom OR-a.

Browse by year:​​​​​​Podijeli: