Regije postižu rezultate  

 
Kampanja „Regije i gradovi za razvoj“ dio je doprinosa Europskog odbora regija kojim se nastoji osigurati ostvarenje Europskog konsenzusa o razvoju i UN-ovih ciljeva održivog razvoja. U okviru te kampanje ističe se rad gradova i regija predanih UN-ovom 15-godišnjem planu djelovanja „u interesu ljudi, planeta i prosperiteta“ i zagovaraju prednosti doprinosa odozdo prema gore pri suočavanju s globalnim izazovima. Također se zalaže za promjene u politici na europskoj i globalnoj razini kojima bi se osnažile zajednice, gradovi i regije u njihovoj potrazi za odgovarajućim rješenjima na lokalnoj razini za međunarodne pritiske.
U skladu s 11. ciljem održivog razvoja UN-a – „da gradovi postanu uključivi, sigurni, otporni i održivi“ – kampanja #Regions4Dev usmjerena je na sljedeće:

In keeping with the UN's Sustainable Development Goal 11 – to make cities and regions "inclusive, safe, resilient and sustainable" – the #Regions4Dev campaign focuses on:

  • Održivost: mjere za promicanje održivog razvoja, a konkretno za razvijanje zelenijeg, kružnog gospodarstva
  • Otpornost: mjere koje provode gradovi i regije radi ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe njima
  • Sigurnost: mjere gradova i regija EU-a za stabilizaciju susjedstva EU-a i razvijanje diplomacije gradova
  • Uključiva društva: mjere kojima se osigurava da gradovi i regije budu uključivi za žene, djecu, starije osobe, osobe s invaliditetom i novopridošle stanovnike


Čemu služi #Regions4Dev?

Globalni izazovi iziskuju lokalne mjere – koje provode regije, gradovi i lokalne zajednice. Svijet neće postići svoj cilj zadržavanja globalnog zagrijavanja ispod 1,5°C ako lokalne i regionalne vlasti ne budu sposobne preuzeti vodstvo. Gradovi i regije prisiljeni su djelovati jer su prvi pod naletom socijalnih i gospodarskih promjena koje zahvaćaju cijeli svijet i utječu na to gdje i kako građani žive, rade i razvijaju se. Brojne lokalne i regionalne vlasti odlučuju se na poduzimanje inicijative i iznalaženje odgovora koji njihovim zajednicama omogućuju da se na održiv način nose s promjenama. Idu čak i korak dalje te osnivaju međunarodne saveze i uspostavljaju partnerstva sa zajednicama u trećim zemljama.

Europska unija prepoznala je potrebu da se „razmišlja globalno i djeluje lokalno“ u obliku Europskog konsenzusa o razvoju i u UN-ovom Programu održivog razvoja do 2030.

Međutim, nacionalne vlade i međunarodna zajednica tek trebaju prepoznati potencijal regija i gradova kao katalizatora promjene i stabilizirajuće snage na mnogim područjima. Gradovi i regije postali su akteri na međunarodnoj sceni. Kampanja #Regions4Dev skrenut će pozornost na ulogu koju oni već imaju.

Pospješivanje promjena