Zeleni plan na lokalnoj razini 

Pregled relevantnih aktivnosti članova i članica OR-a i mladih izabranih političara i političarki 

Europski zeleni plan paket je mjera koje idu od ambicioznog smanjenja emisija stakleničkih plinova, ulaganja u najsuvremenija istraživanja i inovacije te očuvanja prirodnog okoliša Europe do pretvaranja Europe u društvo otporno na klimatske promjene. Cilj je te strategije uključiti klimatske i okolišne politike u sve zakonodavne mjere, mjere politika i mehanizme financiranja kako bi se zaustavile posljedice klimatskih promjena.
Sadržaj

Naši ciljevi​

Kliknite ovdje kako biste pristupili ANKETU !

Međutim, želimo li osigurati održivu, pravednu i zdravu Europu za naše građane i građanke, od presudne je važnosti da svi budu uključeni u djelovanje u području klime . Uspjeh zelenog plana u velikoj će mjeri ovisiti o sposobnosti lokalnih i regionalnih uprava da provode politike i budu predvodnici u svojim područjima. Zeleni plan ovisit će i o sposobnosti nacionalnih vlada i institucija EU-a da u potpunosti shvate potrebe europskih regija i gradova te da ih pravilno prenesu u zakonodavstvo, financijsko upravljanje i strategije politika.

Europski odbor regija (OR) pokreće anketu jer je svjestan da lokalne i regionalne vlasti moraju udružiti snage i surađivati radi uspješne provedbe zelenog plana . Novom inicijativom Radne skupine OR-a za zeleni plan na lokalnoj razini nastoji se gradove i regije staviti u središte europskog zelenog plana, osobito kad je riječ o održivom oporavku nakon pandemije.

Glavni je cilj te ankete prikupiti informacije o sudjelovanju članova i članica te mladih izabranih političara i političarki (YEP) u relevantnim mrežama i inicijativama te predstaviti relevantne informacije o klimatskoj politici i obvezama . Krajnji je cilj uz pomoć jasne komunikacije utemeljene na činjenicama ojačati vodstvo članova i članica OR-a i mladih izabranih političara i političarki u području zelenog plana. Profili za zeleni plan omogućit će OR-u da prilagodi sudjelovanje svojih članova i članica i poveća sinergije s drugim inicijativama na kojima oni i mladi izabrani političari i političarke rade. Kad budu upotpunjeni, profili za zeleni plan bit će uključeni u OR-ove internetske komunikacijske alate i obogatit će profil članova i članica.

OR želi povećati sposobnost svojih članova i članica da postanu predvodnici u klimatskom djelovanju te da u svojim područjima djelotvorno provode i maksimalno iskoriste zeleni plan . Odgovori na ovu anketu i popratni poziv na predstavljanje najboljih praksi doprinijet će stvaranju mreža i sinergija među članovima i članicama te mladim izabranim političarima i političarkama , kao i promicati razmjenu među kolegama kako bi se ubrzalo djelovanje na terenu.

Ovo je poveznica za pristup OR-ovoj anketi o pregledu aktivnosti relevantnih za zeleni plan članova i članica OR-a i mladih izabranih političara i političarki.


Najnovije vijesti

Događanja

Predstojeća događanja

Protekla događanja

Podijeli:
 
Back to top