Budućnost Europe 2020  Zadn​jih godina vlade i parlamenti na svim razinama sve češće uključuju građane u participativno donošenje odluka kako bi se poboljšala kvaliteta i transparentnost politika na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini te povećao osjećaj odgovornosti za njih. Države članice i institucije EU-a održale su tisuće dijaloga i savjetovanja s građanima u vezi s inicijativom Budućnost Europe te su se obvezale da će to i dalje činiti idućih godina.

Zajedno s institucijama EU-a Odbor regija radi na osmišljavanju dijaloga i savjetovanja s građanima koji bi bili trajnijeg i strukturiranijeg formata i imali mehanizam povratnih informacija, a cilj bi im bio lokalnu razinu u većoj mjeri uključiti u proces donošenja odluka u EU-u. Kako bi se pripremio za taj novi model, OR je od travnja do lipnja 2019. organizirao niz seminara sa stručnjacima iz regionalnih i lokalnih tijela vlasti, skupina za strateško promišljanje i zaklada te kolegama iz institucija EU-a. Rezultati tih seminara uključeni su u zbirku koja sadrži stavove regionalnih političara, osoba koje se tim pitanjima bave u praksi i pripadnika akademske zajednice. Kliknite ovdje​ želite li zbirku preuzeti i saznati više o tome kako na najbolji način uključiti građane.

************

Flickr
Contact
Directorate for communication
Local events team
eulocal@cor.europa.eu​​
Lunch Time Seminars
 
Materials
 
Future of Europe campaign
 
Online survey/Mobile App
 
Twitter #Eulocal #FutureofEurope