Budućnost Europe 2020 

Zadn jih godina vlade i parlamenti na svim razinama sve češće uključuju građane u participativno donošenje odluka kako bi se poboljšala kvaliteta i transparentnost politika na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini te povećao osjećaj odgovornosti za njih. Države članice i institucije EU-a održale su tisuće dijaloga i savjetovanja s građanima u vezi s inicijativom Budućnost Europe te su se obvezale da će to i dalje činiti idućih godina.

Sadržaj

Naši ciljevi

Zajedno s institucijama EU-a Odbor regija radi na osmišljavanju dijaloga i savjetovanja s građanima koji bi bili trajnijeg i strukturiranijeg formata i imali mehanizam povratnih informacija, a cilj bi im bio lokalnu razinu u većoj mjeri uključiti u proces donošenja odluka u EU-u. Kako bi se pripremio za taj novi model, OR je od travnja do lipnja 2019. organizirao niz seminara sa stručnjacima iz regionalnih i lokalnih tijela vlasti, skupina za strateško promišljanje i zaklada te kolegama iz institucija EU-a. Rezultati tih seminara uključeni su u zbirku koja sadrži stavove regionalnih političara, osoba koje se tim pitanjima bave u praksi i pripadnika akademske zajednice. Kliknite ovdje  želite li zbirku preuzeti i saznati više o tome kako na najbolji način uključiti građane.

Najnovije vijesti

Multimedijski sadržaj

It's about the future of Europe. Let's talk!

 

Pogledajte više

  • It's about the future of Europe. Let's talk!
    It's about the future of Europe. Let's talk!
  • Future of Europe campaign - in a nutshell
    Future of Europe campaign - in a nutshell

Pratite nas

Kontakt

Uprava za komunikaciju Služba za lokalna događanja
Podijeli:
 
Back to top