Europski savez gradova i regija za obnovu Ukrajine 

​Europski savez gradova i regija za obnovu Ukrajine osnovali su Odbor regija i njegovi partneri, uključujući udruge lokalnih i regionalnih vlasti iz EU-a i Ukrajine, kako bi koordinirali zajedničke napore usmjerene na potporu oporavku i obnovi Ukrajine.

Osnovan na poziv predsjednika Zelenskog, Savez je pokrenut na 150. plenarnom zasjedanju OR-a sedam dana nakon što je Ukrajina dobila status države kandidatkinje za članstvo u EU-u.

Alliance Insight [pdf]

Sadržaj

Uloga

Zbog rata Rusije protiv Ukrajine milijuni Ukrajinaca bili su prisiljeni pobjeći iz svojih domova, uništene su stotine gradova i sela, a uništavanje se i dalje nastavlja u svim ukrajinskim regijama.

Iako EU i njegove lokalne i regionalne vlasti nastavljaju pružati pomoć u nuždi, važno je i udružiti snage radi potpore oporavku i obnovi Ukrajine, kako danas tako i nakon rata.

OR je zajedno s partnerskim udrugama lokalnih i regionalnih vlasti iz EU-a i Ukrajine uspostavio Europski savez gradova i regija za obnovu Ukrajine, koji će također povezivati gradove i regije EU-a i Ukrajine te njihove nacionalne predstavničke udruge. Svrha je Saveza:

 • koordinirati zajedničke napore, pri čemu su gradovi i regije Europske unije spremni osigurati sredstva za potporu učinkovitoj i održivoj obnovi Ukrajine;
 • dodatno olakšati kontakte i suradnju svojih glavnih partnera s institucijama EU-a i u okviru Platforme za obnovu Ukrajine, kao i između lokalnih i regionalnih vlasti EU-a i ukrajinskih lokalnih i regionalnih vlasti i udruga;
 • pružati informacije i povratne informacije institucijama EU-a i Platformi za obnovu Ukrajine te poticati politički dijalog s lokalnim i regionalnim tijelima koja prate aktivnosti za obnovu;
 • olakšati pružanje stručnog znanja u području izgradnje kapaciteta, dobrog upravljanja i tehničke pomoći gradovima i regijama u Ukrajini.

Načela

Savez poziva da se pri održivoj obnovi Ukrajine poštuju sljedeća načela:

 • nepokolebljiva potpora teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine i pravo na obranu njezina suvereniteta;
 • daljnja europska integracija i pristup ukrajinskih lokalnih i regionalnih vlasti europskim mrežama;
 • osnaživanje lokalne samouprave da zajedno sa središnjom vladom Ukrajine, EU-om i drugim međunarodnim partnerima preuzme vodeću ulogu u oporavku i obnovi;
 • strategija obnove temeljena na integriranom planiranju na teritorijalnoj razini, uz iskorištavanje sustavnih pristupa za održiva, zelena, pametna i uključiva područja, na temelju načela „bolje ponovne izgradnje“;
 • oslanjanje na načela Europske povelje o lokalnoj samoupravi, u skladu s (ukrajinskom) državnom strategijom regionalnog razvoja za razdoblje 2021. – 2027., njezinim planiranim preispitivanjem i razvojem, te na postojeći okvir za decentralizaciju u Ukrajini;
 • promicanje razvoja i modernizacije ukrajinskog ruralnog područja kao važne sastavnice uspjeha Ukrajine;
 • stavljanje snažnog naglaska na poboljšanje dobrog lokalnog i regionalnog upravljanja, uključujući transparentnost, borbu protiv korupcije, zaštitu slobode lokalnih medija i promicanje e-uprave;
 • olakšavanje lokalnog i regionalnog poslovnog razvoja i inovacija.

Provedba tih načela bit će moguća samo ako lokalna i regionalna razina postane temelj djelovanja za obnovu Ukrajine.

Mjere

Savez poziva na:

 • jednostavan mehanizam sudjelovanja koji bi omogućio EU-u i njegovim općinama, regijama i udrugama da pomognu svojim ukrajinskim partnerima u njihovim naporima za obnovu;
 • istorazinski i twinning program za jačanje kapaciteta i razmjenu znanja na ravnopravnoj osnovi;
 • dostatna sredstva za promicanje twinning partnerstava između EU-a i Ukrajine;
 • uključiv pristup koji okuplja gradove, sela, zajednice i regije, uz očuvanje dosljednosti s onim što je dosad već uspostavljeno za održivi teritorijalni razvoj Ukrajine (u Ukrajini i EU-u);
 • čvrstu predanost promicanju lokalne iregionalne samouprave, dobrog upravljanja i lokalnedemokracije;
 • učinkovit sustav višerazinskog upravljanja koji se temelji na načelima OECD-a o javnim ulaganjima na svim razinama vlasti.

Savez poziva partnere kao što su EIB, EBRD, OECD i Razvojna banka Vijeća Europe da pronađu rješenja za jednostavniju tješnju suradnju s lokalnim i regionalnim vlastima kako bi se pomoglo u izgradnji uspješne i održive budućnosti za Ukrajinu te kako bi se ojačale lokalna demokracija i zajedničke vrijednosti EU-a.

Savez poziva na tijesnu suradnju s predstojećim predsjedništvima Vijeća EU-a kako bi se osigurala dosljedna koordinacija lokalnih i regionalnih djelovanja s državama članicama EU-a.

Pridružite se

Savez je otvoren za suradnju i poziva lokalne i regionalne vlasti i njihove udruge iz cijele Europe da se pridruže naporima za potporu obnovi Ukrajine. Želite li se pridružiti Savezu, obratite se na sljedeću adresu: SupportUkraine@cor.europa.eu

​​​​

Najnovije vijesti

Multimedijski sadržaj

Cities & Regions with Ukraine, building its future

 

Pogledajte više

 • Cities & Regions with Ukraine, building its future
  Cities & Regions with Ukraine, building its future
 • Ukraine, We Are On Your Side
  Ukraine, We Are On Your Side
 • The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (English version)
  The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (English version)
 • The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (Ukrainian language version)
  The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (Ukrainian language version)
 • Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
  Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
 • Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
  Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
 • European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
  European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
 • Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
  Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
 • Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
  Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
 • Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine
  Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine

Kontakt

Podijeli:
 
Back to top