Izjava „Uloga regija u ustroju Europske unije u kontekstu konferencije o budućnosti Europe“ 

Sadržaj

Aktualna pandemija ponovno je pokazala važnost regionalnih i lokalnih vlasti* u zaštiti europskih građana i građanki, bilo osiguravanjem zdravstvene zaštite i socijalnih usluga, bilo pružanjem pomoći poduzećima u gospodarskom oporavku. Jedan od ključnih čimbenika u uspješnom suočavanju s aktualnim izazovima jest pristup višerazinskog upravljanja koji bi se trebao jasno odražavati u EU-ovom postupku odlučivanja. Konferencija o budućnosti Europe prilika je za promišljanje o ulozi regija u ustroju Europske unije kako bi se ojačao demokratski legitimitet Unije i povjerenje građana i građanki.

U 27 država članica EU-a zakonodavne i upravne ovlasti različito su podijeljene među raznim razinama vlasti. U mnogima je sustav objedinjen i centraliziran, dok u sedam država članica regije imaju velike zakonodavne ovlasti i određen stupanj autonomije. Općenito, lokalne i regionalne vlasti provode 70 % cjelokupnog zakonodavstva EU-a, čine jednu trećinu javne potrošnje i otprilike polovinu javnih ulaganja. Trebalo bi uspostaviti „savez regija za europsku demokraciju“, koji bi uključivao i parlamentarnu i izvršnu razinu. Taj bi savez trebao postupno obuhvatiti sve regije i ekvivalentne teritorijalne jedinice u Europskoj uniji i blisko surađivati s njihovim predstavničkim tijelima kako bi se povećao njihov legitimni učinak na odluke EU-a, u skladu s njihovim nadležnostima i zajedničkim interesima.

Imajući na umu opravdan cilj jačanja uloge regija u donošenju politika EU-a, regionalne vlade, parlamenti i vijeća slažu se da je potrebno bolje iskoristiti Europski odbor regija i njegove nadležnosti utvrđene u Ugovorima, kada je to moguće, kako bi se bolje ispunjavale potrebe ljudi u mjestima gdje žive. Stoga mi, predstavnici i predstavnice regija iz svih 27 država članica Europske unije, izjavljujemo:

1.  Uvjereni smo da je osnovna postavka demokracije povjerenje građana i građanki, koje oni izražavaju na lokalnim, regionalnim, nacionalnim i europskim izborima. Regije, a osobito one sa zakonodavnim ovlastima, imaju zakonsku i političku odgovornost za oblikovanje i provedbu zakonodavstva Europske unije i donose dodanu vrijednost Europskoj uniji. Regije i njihovi politički vođe blizu su svojih građana i građanki i doprinose njihovom povjerenju u europsku demokraciju. U skladu s načelima supsidijarnosti i proporcionalnosti, regije imaju temeljnu ulogu u državama članicama Europske unije. Stoga su dobrodošle postojeće inicijative utemeljene na činjenicama, kao što su mreža RegHub Europskog odbora regija za praćenje provedbe europskog zakonodavstva i platforma „Fit for Future“ Europske komisije. Te inicijative trebalo bi dalje razvijati uz potporu sredstava Europske unije.

2.  Predano ćemo raditi na tome da se konferencija o budućnosti Europe iskoristi za uspostavu dijaloga s građanima i smatramo da je konferencija prilika za razvoj rasprave o ulozi regija u demokratskom ustroju Europske unije i za jačanje povjerenja među europskim građanima i građankama. Naš dugoročni politički cilj je ojačati politički utjecaj regija na europskoj razini u pitanjima koja su izravno relevantna za rad lokalnih i regionalnih vlasti.

3.  Uvjereni smo da je Europski odbor regija dragocjen način zastupanja naših institucionalnih i političkih ciljeva. U tom okviru, među ostalim, zajednički djelujemo kao politički „savez regija za europsku demokraciju“. Predano ćemo se koristiti svojom stručnošću i demokratskim mandatom da osiguramo da se našim intenzivnijim sudjelovanjem u većoj mjeri saslušaju stavovi i potrebe naših građana i građanki i da se u tom pogledu poduzmu mjere na europskoj razini.

Poduprimo zajedno europski dom demokracije, u kojem je Europska unija krov koji štiti, države članice jaki zidovi, a lokalne, srednje i regionalne vlasti čvrsti temelji. Približimo Europu građanima i građankama i mjestima u kojima žive!

 

*U ovoj izjavi izraz „regionalne i lokalne vlasti“ odnosi se na javne institucije s pravnom osobnošću, sastavnice državnog ustroja, koje se nalaze na razini nižoj od središnje vlasti i odgovaraju pred građanima i građankama. Regionalne i lokalne vlasti obično se sastoje od tijela koje donosi odluke ili politike (vijeće ili skupština) i izvršnog tijela (gradonačelnik ili drugi izvršni dužnosnik), koji se izravno ili neizravno biraju na lokalnoj razini. Izraz obuhvaća razne razine vlasti, npr. sela, općine, okruge, županije, pokrajine, regije itd. To uključuje i srednju razinu vlasti.

Ako vaša regija ili udruga želi podržati ovu izjavu i ispod nje dodati svoj logotip, ispunite ovaj internetski obrazac​.

_____________

Partneri

Podijeli:
 
Back to top