Europski savez građana prekograničnih regija  

Europski savez građana prekograničnih regija pokrenut je 2020. godine. Riječ je o inicijativi čiji je cilj poboljšati život europskih građana i građanki koji žive u pograničnim regijama EU-a.

Europski savez građana prekograničnih regija čini više dionika, a to su: ​

  • Europski odbor regija
  • Udruga europskih pograničnih regija (AEBR)
  • Prekogranična operativna misija (MOT)
  • Srednjoeuropska služba za prekogranične inicijative (CESCI)
Regije koje se prostiru duž unutarnjih granica pokrivaju 40 % teritorija EU-a, a u njima obitava 30 % stanovništva EU-a (150 milijuna ljudi) i gotovo 2 milijuna prekograničnih radnika. Otkako je uspostavljeno jedinstveno tržište i schengensko područje, u pograničnim regijama stvorene su brojne nove mogućnosti, a mnoge od tih regija više nisu periferne, nego su postale centri gospodarskog rasta.

Problemi koji utječu na život u pograničnim regijama

Međutim, i dalje postoje mnoge prepreke. Stanovnici pograničnih regija i dalje nailaze na poteškoće u svakodnevnom životu, bilo da je riječ o pronalaženju posla, pristupu zdravstvenoj skrbi, svakodnevnom putovanju na posao ili prevladavanju administrativnih problema. Slično tomu, poduzeća se suočavaju s preprekama koje koče njihov rast, a lokalne i regionalne vlasti i dalje se suočavaju s izazovima pri uspostavljanju dublje prekogranične suradnje, primjerice kod pružanja prekograničnih javnih usluga.

Ti su izazovi postali još očitiji tijekom krize uzrokovane COVID-om 19: nakon desetljeća slobodnog kretanja granice su preko noći zatvorene, što je izazvalo velike poteškoće za građane i poduzeća u pograničnim regijama i dovelo do golemih negativnih gospodarskih i društvenih posljedica. Stoga je ključno prevladati te prepreke kako bi se iskoristile mogućnosti koje građanima i poduzećima nude otvorene granice i poduzele mjere potrebne da se to postigne i održi čak i u kriznim situacijama.

Pojačana suradnja

S druge strane, treba napomenuti da je kriza ukazala na prekograničnu međuovisnost i solidarnost te ujedno potaknula višestruke oblike suradnje, koju sada treba organizirati i ojačati europskim i nacionalnim javnim politikama, uzimajući u potpunosti u obzir posebnosti prekograničnih regija.

​Deklaracija i rezolucija o budućnosti prekogranične suradnje

​S desne strane moći ćete pročitati Deklaraciju Europskog saveza građana prekograničnih regija „Prekogranične regije u središtu Europe budućnosti". Deklaracija je bila poticaj za rezoluciju „Vizija za Europu: Budućnost prekogranične suradnje", koju je OR usvojio na plenarnom zasjedanju 1. srpnja 2021.

Ta je rezolucija rezultat brojnih rasprava, savjetovanja s dionicima i javnih savjetovanja održanih od srpnja 2020. do srpnja 2021. i u njoj se iznose konkretni prijedlozi Saveza i OR-a za konferenciju o budućnosti Europe.Share: