Rezervirajte posjet / virtualni posjet  
Poštovane posjetiteljice, poštovani posjetitelji,
 
Napominjemo da se posjeti prostorijama OR-a mogu odvijati samo u skladu s postojećim belgijskim zdravstvenim propisima u pogledu pandemije COVID-a 19.
Ako želite organizirati virtualni posjet s pomoću digitalnog alata ili imate bilo kakva pitanja, slobodno nam se obratite.
Ako dođete u Bruxelles i pronađete odgovarajuću lokaciju, možemo poslati govornika ili govornicu na tu lokaciju.​

Odbor regija (OR) organizira informativne posjete za sve građane koji žele saznati više o djelovanju OR-a i ulozi regija u oblikovanju sadržaja zakonodavstva Europske unije.

Prezentacija, koju iznosi dužnosnik OR-a, obično traje jedan sat i obuhvaća opće informacije o Odboru. Posjeti se organiziraju između 09:30 i 16:30 ponedjeljkom i četvrtkom te petkom do 14:30.

Zahtjevi se šalju Službi za posjete dva mjeseca unaprijed i trebaju sadržavati sljedeće informacije:

  • vrsta skupine
  • jezici koje govore
  • dob sudionika
  • podaci za kontakt voditelja skupine (ime, adresa, broj telefona, broj faksa i e-mail adresa)

Molimo koristite obrazac "upitnik" za vaš zahtjev ( EN - DE - FR ).

Napominjemo da

  • skupina treba imati minimalno 15 sudionika
  • sudionici trebaju imati najmanje 14 godina
  • mogu se organizirati virtualni posjeti (webex)​.

Za daljnje informacije molimo obratite se na sljedeću adresu:

​​

European Committee of the Regions 
rue Belliard 99-101
B-1040 Brussels

visitesCdR@cor.europa.eu 
Visitors' Service (Klaus Hullmann​) 
Tel.: + 32 (0) 2 282 2124​

Share: