Pristup dokumentima  

Uvođenjem novog članka 255., Ugovorom iz Amsterdama građanima je osigurano pravo pristupa dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije. Nakon što su usvojile Uredbu (EZ) 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima Europskog Parlamenta, Vijeća i Komisije, te su tri institucije zajedničkom deklaracijom zatražile od drugih europskih agencija i tijela da usvoje slična pravila.

Unutar Odbora taj je zahtjev doveo do stvaranja nove politike pristupa dokumentima, što je omogućilo najveću moguću transparentnost našeg rada. Ta transparentnost nesumnjivo javnosti omogućava da u većoj mjeri sudjeluje u procesu donošenja odluka Zajednice te pomaže ojačati načela demokracije i temeljna prava, kako je definirano člankom 6. Ugovora o Europskoj uniji i Poveljom o temeljnim pravima Europske unije.

Lisabonskim ugovorom (2009. g.) pravo pristupa građana dokumentima, danas utvrđeno u članku 15. stavku 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), formalno je prošireno na sve institucije, tijela, urede i agencije Europske unije.

Kontakti:

Odjel za transparentnost i pristup dokumentima rado će odgovoriti na vaša pitanja i pomoći vam u pronalaženju informacija.

Slobodno nam se obratite!

Poštanska adresa:

Committee of the Regions of the European Union
Archives service (office JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel

Share: