Pristup dokumentima  

​​​​​​​​​​​​​​Uvođenjem novog članka 255., Ugovorom iz Amsterdama građanima je osigurano pravo pristupa dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije. Nakon što su usvojile Uredbu (EZ) 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima Europskog Parlamenta, Vijeća i Komisije, te su tri institucije zajedničkom deklaracijom zatražile od drugih europskih agencija i tijela da usvoje slična pravila.

Unutar Odbora taj je zahtjev doveo do stvaranja nove politike pristupa dokumentima, što je omogućilo najveću moguću transparentnost našeg rada. Ta transparentnost nesumnjivo javnosti omogućava da u većoj mjeri sudjeluje u procesu donošenja odluka Zajednice te pomaže ojačati načela demokracije i temeljna prava, kako je definirano člankom 6. Ugovora o Europskoj uniji i Poveljom o temeljnim pravima Europske unije.

Lisabonskim ugovorom (2009. g.) pravo pristupa građana dokumentima, danas utvrđeno u članku 15. stavku 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), formalno je prošireno na sve institucije, tijela, urede i agencije Europske unije.

Sadržaj

​Odluka br. 18/2020 o javnom pristupu dokumentima Odbora regija

Odlukom br. 18/2020 o javnom pristupu dokumentima Odbora regija izričito se prihvaćaju načela i ograničenja utvrđena Uredbom (EZ) 1049/2001 te se utvrđuje postupak za traženje pristupa dokumentima Odbora.

Dokumenti Odbora navedeni na popisu priloženom Odluci br. 18/2020 izravno su dostupni građanima u elektroničkom registru dokumenata. U taj registar dokumenata mogu se uključiti i drugi dokumenti.

Građani mogu na zahtjev zatražiti pristup bilo kojim drugim dokumentima, podložno ograničenjima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 1049/2001.

Zahtjevi se trebaju sastaviti na dovoljno precizan način, a posebice sadržavati informacije koje omogućuju identifikaciju traženog dokumenta ili dokumenata te ime i kontaktne podatke podnositelja zahtjeva. Međutim, podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge za zahtjev (osim u nekim slučajevima koji uključuju pristup osobnim podacima). Odbor mora potvrditi primitak zahtjeva čim je registriran i odgovoriti u roku od 15 radnih dana od registracije (ovaj se rok iznimno može produljiti za 15 radnih dana).

Ako Odbor u cijelosti ili djelomično odbije pristup traženom dokumentu, mora navesti razloge za odbijanje. Podnositelj zahtjeva tada ima 15 radnih dana za podnošenje ponovnog zahtjeva. Nakon toga Odbor ima 15 radnih dana (s mogućnošću produženja za dodatnih 15 radnih dana) za odgovor.

Ako Odbor i dalje odbije odobriti puni pristup traženom dokumentu nakon ponovnog zahtjeva, podnositelj zahtjeva ima mogućnost pokrenuti sudski postupak protiv Odbora i/ili podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu.

Ako ne možete pronaći dokument u elektroničkom registru dokumenata, zahtjev za pristup tom dokumentu možete podnijeti putem poveznice u nastavku.

​Zahtjev za pristup dokumentu

Ako želite zatražiti pristup dokumentu, ispunite obrazac i odaberite Pristup dokumentima.​

Kontakti

Odjel za transparentnost i pristup dokumentima rado će odgovoriti na vaša pitanja i pomoći vam u pronalaženju informacija.

Javite nam se e-poštom​​​​ ili pronađite našu poštansku adresu:​

Committee of the Regions of the European Union
Archives service (office JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel​

Podijeli:
 
Back to top