Promišljanje o Europi  
 
 
 ​

Što je to „Promišljanje o Europi“?

To je inicijativa Europskog odbora regija kojom se građanima nudi prostor za predstavljanje ideja, misli i stavova o budućnosti Europe.

 

 

Kako građani mogu sudjelovati u toj novoj inicijativi?

Povratne informacije ključne su za strukturiranje doprinosa OR-a „Promišljanju o Europi“ i za iznošenje ideja za nastavak procesa reforme EU-a. Naš je cilj djelovati lokalno, saslušati te Bruxellesu proslijediti bojazni i prijedloge građana o tome što bi EU trebao biti!

U tom smislu Europski odbor regija spreman je poduprijeti organizaciju lokalnih događanja širom Europe tijekom 2017. godine, većinom u obliku rasprava s građanima, na inicijativu svojih članova, regija, pokrajina, gradova i njihovih nacionalnih udruženja te u partnerstvu s drugim institucijama EU-a u državama članicama. Povrh toga, regionalni parlamenti ili lokalna vijeća također mogu pokrenuti političke rasprave na temu „Promišljanje o Europi“.

Zaključci tih rasprava ili eventualne usvojene izjave ili rezolucije mogu se uvrstiti u mišljenje OR-a „Promišljanje o Europi: glas regionalnih i lokalnih vlasti za obnovu povjerenja u Europsku uniju“, koje će biti usvojeno krajem 2017. ili početkom 2018., prije nego što započne kampanja za europske izbore 2019.

Želite li više informacija ili želite podijeliti svoje ideje i prijedloge, kontaktirajte nas! ​​ ​

Organizirajte svoje lokalno događanje
Twitter

More tweets

Audiovizualni sadržaj
 
 
 
Kontakt:
Uprava za komunikaciju
Služba za lokalna događanja
eulocal@cor.europa.eu