Zeleni plan na lokalnoj razini 

Ambasadori i ambasadorice za klimatski pakt   

Europski zeleni plan nova je strategija rasta kojom se EU želi dovesti do klimatske neutralnosti do 2050. godine. Europski zeleni plan podrazumijeva velike promjene u brojnim sektorima na svim razinama: od klime do energetike, od prometa do zaštite biološke raznolikosti, od poljoprivrede do u većoj mjeri kružnog gospodarstva. Svaki grad i regija diljem kontinenta stoga mora biti dio ove povijesne prilike i proaktivno sudjelovati u mehanizmima višerazinskog upravljanja u suradnji s nacionalnim vladama i EU-om, a osobito sa susjednim regijama.

Sadržaj

Naši ciljevi

Europski klimatski pakt okosnica je potpune provedbe europskog zelenog plana kojom se nastoji stvoriti otvorena i uključiva platforma putem koje će se građani i zajednice aktivno uključiti u rad u području klime i okoliša. Klimatski pakt bit će usmjeren na povećanje razine osviještenosti i podupiranje djelovanja kako bi se sva rješenja koja se odnose na klimu, bila ona velika ili mala, međusobno povezala te kolektivno razvijala i provodila.

OR surađuje s Europskom komisijom da bi klimatski pakt bio uspješan. Zeleni plan na lokalnoj razini nova je inicijativa Europskog odbora regija čiji je cilj postaviti gradove i regije u središte europskog zelenog plana i osigurati da strategija održivog rasta EU-a i planovi oporavka od COVID-a 19 dovedu do izravnog financiranja gradova i regija te konkretnih projekata na svim geografskim područjima. Zeleni plan na lokalnoj razini sastoji se od radne skupine i niza komunikacijskih aktivnosti.

S obzirom na to, OR je svojim članovima i članicama uputio poziv da postanu ambasadori i ambasadorice za klimatski pakt kako bi svojim političkim aktivnostima i najboljim praksama aktivno promicali zeleni plan u područjima iz kojih dolaze. Ambasadori i ambasadorice također će pružati periodične povratne informacije o djelotvornosti politika EU-a na terenu i promicati vertikalnu integraciju. Svi članovi i članice OR-a koji žele biti ambasadori i ambasadorice OR-a za klimatski pakt mogu se prijaviti ovdje .

Nakon što budu odabrani, ambasadori i ambasadorice OR-a za klimatski pakt postat će dio mreže ambasadora za klimatski pakt kojom upravlja Europska komisija i biti priznati kao ambasadori odnosno ambasadorice. Osim toga, njihov će rad u području klime dobiti na vidljivosti na internetskim stranicama klimatskog pakta , a imat će i pristup komunikacijskim alatima (komunikacijski paket klimatskog pakta bit će dostupan 2021.). Postat će izaslanici za klimu, govorit će na međunarodnim događanjima i poticati gradove i regije da postanu predvodnici u provedbi europskog zelenog plana organiziranjem popratnih događanja u okviru klimatskog pakta na lokalnoj razini. Također će Radnu skupinu za zeleni plan na lokalnoj razini izvještavati o iskustvima, najboljim praksama i svojim opažanjima s terena.

Poziv OR-ovim ambasadorima i ambasadoricama za klimatski pakt jedna je od ključnih mjera OR-a za klimatski pakt.

OR usto podržava razne inicijative usmjerene na jačanje potencijala članova i članica OR-a te lokalnih i regionalnih vlasti ne bi li oni postali predvodnici na putu prema klimatskoj neutralnosti. Svako djelovanje u području klime, svaka obveza preuzeta u vezi s klimom i svako postignuće u području klime od ključne je važnosti!

Želite li dobiti dodatne informacije, obratite nam se!

Dokumenti

The CoR and the Green Deal

Najnovije vijesti

Događanja

Predstojeća događanja

Protekla događanja

Podijeli:
 
Back to top