Zeleni plan na lokalnoj razini 

Vijeće nacionalnih ambasadora u okviru Sporazuma gradonačelnika 

Europski zeleni plan nova je strategija rasta kojom se EU želi dovesti do klimatske neutralnosti do 2050. godine. Europski zeleni plan podrazumijeva velike promjene u brojnim sektorima na svim razinama: od klime do energetike, od prometa do zaštite biološke raznolikosti, od poljoprivrede do više kružnog gospodarstva. Svaki grad i regija diljem kontinenta stoga mora biti dio ove povijesne prilike i proaktivno sudjelovati u mehanizmima višerazinskog upravljanja u suradnji s nacionalnim vladama i EU-om, a osobito sa susjednim regijama.

Sadržaj

Naši ciljevi

Takav mehanizam višerazinskog upravljanja može se pronaći u Europskom sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju (Europski sporazum gradonačelnika), koji Europska komisija u svojoj Komunikaciji o europskom zelenom planu opisuje kao „središnju silu" tranzicije. Europski klimatski pakt okosnica je potpune provedbe europskog zelenog plana. Klimatski pakt bit će usmjeren na povećanje razine osviještenosti i podupiranje djelovanja kako bi se sva rješenja koja se odnose na klimu, bila ona velika ili mala, međusobno povezala te kolektivno razvijala i provodila. Klimatski pakt djeluje zajedno s postojećim inicijativama, mrežama i pokretima kao što je Europski sporazum gradonačelnika.

Sporazum gradonačelnika okuplja više od 10 000 jedinica lokalne samouprave iz 61 zemlje, koje su se dobrovoljno obvezale na provedbu klimatskih i energetskih ciljeva EU-a . Posredstvom Ureda Sporazuma gradonačelnika u Bruxellesu Europska komisija pruža snažnu tehničku potporu i smjernice o financijskim instrumentima za gradove i regije koji su spremni uspostaviti akcijske planove za održivu energetsku i klimatsku politiku (SECAP).

Europski odbor regija (OR) podržava tu inicijativu od njezina pokretanja 2008. godine. OR čvrsto vjeruje da je Sporazum gradonačelnika temeljna i vodeća europska inicijativa za promicanje klimatskih i energetskih mjera na terenu. Njime se istodobno ističe ključna uloga lokalnih i regionalnih vlasti u podupiranju borbe Europske unije protiv klimatskih promjena i njezina prelaska na čistu energiju.

Europskom sporazumu gradonačelnika potrebni su političari i političarke koji vide prednosti i mogućnosti koje donosi uloga predvodnika u energetskoj i klimatskoj tranziciji i koji su zainteresirani za suradnju s drugim europskim gradovima i regijama, u okviru najvećeg svjetskog pokreta regionalnih i lokalnih vlasti za borbu protiv klimatskih promjena.

Uvažavajući povijesnu ulogu OR-a u promicanju inicijative Sporazum gradonačelnika, Europska komisija odlučila je intenzivirati suradnju s Odborom. Rafał Trzaskowski (PL/EPP) , gradonačelnik regije glavnog grada Varšave ( također potpisnika Sporazuma gradonačelnika ) i izvjestitelj za mišljenje o europskom klimatskom paktu , imenovan je predstavnikom OR-a u novom proširenom Odboru Sporazuma gradonačelnika . Taj politički odbor raspravlja o strateškim ciljevima inicijative kako bi se osigurala njezina prilagođenost potrebama gradova i potaknuo dijalog između potpisnika Europskog sporazuma gradonačelnika i institucija EU-a.

Kako bi se unaprijedio rad na nacionalnoj razini, osnovat će se drugi dom koji će se sastojati od 27 članova i članica Europskog odbora regija (za svaku državu članicu), koji će djelovati kao nacionalni ambasadori i ambasadorice za inicijativu Europskog sporazuma gradonačelnika.

Članovi i članice tog doma radit će na osiguravanju nacionalne zastupljenosti u pogledu upravljanja inicijativom i na poticanju prilagođenijih povratnih informacija. Usto će i podupirati promidžbu inicijative na nacionalnoj razini. Ti nacionalni ambasadori, ovisno o njihovoj dostupnosti i specifičnoj situaciji u njihovoj zemlji, mogu obavljati niz aktivnosti. Na primjer, mogu:

  • djelovati kao nacionalni ambasadori za Sporazum gradonačelnika , primjerice promicanjem inicijative u svojoj matičnoj zemlji ili suradnjom s drugim ambasadorima klimatskog pakta;
  • jačati zastupljenost gradova na nacionalnoj razini promicanjem aktivnosti specifičnih za pojedine zemlje u suradnji s Uredom Sporazuma gradonačelnika, te poticati suradnju s nacionalnim vladama i drugim gradovima;
  • poticati kolege na uključivanje u pokret , primjerice suradnjom s nacionalnim udruženjima lokalnih i regionalnih vlasti, nacionalnim izaslanstvima u OR-u i mrežom mladih izabranih političara i političarki . Članovi i članice tog doma također će raditi na tome da zastupnici u Europskom parlamentu aktivno promiču Sporazum gradonačelnika.

Uključivanje u zajednicu Sporazuma gradonačelnika

Europski sporazum gradonačelnika za klimu i energiju otvoren je svim demokratski uspostavljenim lokalnim vlastima koje se sastoje od izabranih predstavnika, bez obzira na njihovu veličinu ili fazu provedbe njihovih energetskih i klimatskih politika. Kliknite ovdje kako biste se pridružili Sporazumu gradonačelnika!

Informacije o drugim relevantnim inicijativama EU-a i globalnim inicijativama kojima se možete pridružiti možete pronaći na posebnoj internetskoj stranici OR-a .

Dokumenti

National Covenant Ambassadors

Know your peers

Learn more about the CoR work on the Green Deal

Podijeli:
 
Back to top