Komunikacije OR-a: ponovno povezivanje građana s Europom 

Sadržaj


Europski odbor regija (OR) želi obnoviti povjerenje građana u Europsku uniju. Sastavljen od članova izabranih na regionalnoj i lokalnoj razini, OR je, zajedno s drugim institucijama EU-a, legitimni sudionik u tom procesu i preuzima svoj dio odgovornosti za taj zadatak. S time u vidu OR je usvojio petogodišnju komunikacijsku strategiju za razdoblje 2015. – 2020., u kojoj naglašava potrebu za usklađenijim, otvorenijim, dvosmjernim i participativnijim komunikacijskim pristupom kako bi se povezao s građanima Europe.

Sâmi članovi OR-a igraju ključnu ulogu u komunikacijskoj strategiji Odbora i u komuniciranju o Europi. Oni su odgovorni za uključivanje informacija i izjava koje odražavaju stajališta lokalne razine na razini EU-a, a istovremeno su i najvažniji širitelji OR-ovih institucijskih poruka upućenih građanima i institucijama EU-a.

OR dodanu vrijednost može pružiti zahvaljujući komunikacijskim aktivnostima namijenjenima njegovim dvjema glavnim ciljanim publikama: regionalnim i lokalnim vlastima te institucijama EU-a. Osim toga, OR će iskoristiti svoje (postojeće i nove) dogovore s drugim institucijama EU-a – na primjer, surađujući s komunikacijskim službama Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća EU-a.

Za više informacija molimo pogledajte Komunikacijsku strategiju OR-a za razdoblje 2015. – 2020. koja će se provoditi putem godišnjih komunikacijskih planova u kojima će se određivati ograničen broj tematskih prioriteta.

Dok je Komunikacijski plan za 2016. bio usmjeren na poticanje zapošljavanja, rasta i ulaganja, ističući teritorijalnu dimenziju proračuna EU-a i podršku globalnoj stabilnosti kroz regionalnu i lokalnu suradnju, u Komunikacijskom planu za 2017. predlaže se da se nastavi ulaganje napora započeto u 2016. te promišljanje o Europi u cilju ponovne izgradnje povjerenja u EU.Nadovezujući se na to, Komunikacijskim planom iz 2018. dodatno se potiče rasprava o budućnosti EU-a, budućim financijama EU-a i donošenju politika EU-a na temelju lokalnih i regionalnih dokaza. Nedavno objavljenim Komunikacijskim planom za 2019. nastoji se pokazati da su regije i gradovi ključni za stvaranje kohezivne, uključive i održive Europe te da OR-u stoga mora biti dodijeljena jača uloga u postupku donošenja odluka u EU-u.

Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se na adresu communication@cor.europa.eu

Dokumenti

Final Evaluation Report of the 2015-2020 Communication Strategy of the European Committee of the Regions

Podijeli:
 
Back to top