O nama  

Europski odbor regija (OR) glas je regija i gradova u Europskoj uniji (EU). Predstavlja lokalne i regionalne vlasti iz cijele Europske unije i savjetuje u vezi s novim zakonskim propisima koji utječu na regije i gradove (70 % cjelokupnog zakonodavstva EU-a).

OR je politička skupština koja ima 329 članova i 329 zamjenskih članova iz svih zemalja EU-a (podijeljenih u političke klubove na čelu s predsjednikom) izabranih na lokalnoj ili regionalnoj razini (npr. gradonačelnici i načelnici općina ili predsjednici regija). Oni se okupljaju u Bruxellesu šest puta godišnje kako bi raspravljali o mišljenjima u vezi s predloženim zakonodavnim aktima i usuglasili se o rezolucijama u pogledu daljnjeg djelovanja EU-a.

Članovima OR-a podršku pruža administrativno osoblje na čelu s glavnim tajnikom.


Sadržaj

Glavna načela

OR radi na približavanju EU-a građanima. Uključivanjem regionalnih i lokalnih predstavnika koji se svakodnevno susreću s pitanjima koja izazivaju zabrinutost njihovih birača, ali i pozivanjem građana na sudjelovanje u raznim događanjima i raspravama, OR doprinosi smanjenju jaza između djelovanja institucija EU-a i građana EU-a.

Izjava o misiji

Naša je misija uključiti regionalne i lokalne vlasti u europski proces donošenja odluka i time potaknuti naše sugrađane na veće sudjelovanje.

Višerazinsko upravljanje

Partnerska suradnja još je jedan stup na kojem počiva rad OR-a. Drugim riječima, OR vjeruje u koordinirano djelovanje na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Supsidijarnost

Načelo supsidijarnosti mora se poštovati tijekom cijelog zakonodavnog procesa EU-a, što znači da se odluke moraju donositi na razini vlasti koja najviše odgovara javnom interesu – po mogućnosti na lokalnoj razini.

O kojoj se vrsti zakonodavstva raspravlja?

Europska komisija i Vijeće Europske unije dužni su savjetovati se s OR-om prilikom iznošenja novih prijedloga na sljedećim područjima koja utječu na regionalnu ili lokalnu razinu: gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija, strukturni fondovi, Europski fond regionalnog razvoja, Europski socijalni fond, zapošljavanje i socijalna pitanja, obrazovanje, mladi, strukovno osposobljavanje, kultura i sport, okoliš, energija i klimatske promjene, promet, transeuropske mreže te javno zdravlje.

Na drugim se područjima Komisija, Vijeće i Europski parlament mogu savjetovati s OR-om na fakultativnoj osnovi.

OR usvaja preporuke o nacrtima zakonodavnih prijedloga EU-a te predlaže nove politike na temelju lokalnih i regionalnih iskustava i stručnog znanja. Može predložiti i novo zakonodavstvo te uvrstiti nova pitanja u program EU-a.

Ugovoru iz Lisabona iz 2009. uvažava se i jača uloga OR-a. Savjetovanje s OR-om obavezno je u svim fazama zakonodavnog procesa EU-a, a OR može podnijeti tužbu Sudu Europske unije ako smatra da su u zakonskim propisima EU-a njegova institucionalna prava ili prava nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti zanemarena. Slijedom toga ojačani su odnosi OR-a s Europskom komisijom, Europskim parlamentom i Vijećem.

Kako OR radi?

OR ima 329 članova i 329 zamjenskih članova iz svih zemalja EU-a. Svaka nacionalna vlada predlaže svoje regionalne i lokalne predstavnike (članove i zamjenike), odnosno nacionalno izaslanstvo. Članovi OR-a imaju petogodišnji mandat koji počinje na dan kad ih Vijeće službeno imenuje.

Šest povjerenstava (pododbora) – koja čine članovi, a podijeljena su prema područjima politika – analizira nacrte zakonodavnih prijedloga koje je izradila Europska komisija i sastavlja mišljenja, koja se potom razmatraju i usvajaju na plenarnim zasjedanjima OR-a.

Svake dvije i pol godine plenarna skupština bira predsjednika OR-a i prvog ​potpredsjednika. Predsjednik predstavlja Odbor i usmjerava njegov rad. Ako je predsjednik odsutan ili ne može prisustvovati sjednici, predstavlja ga prvi potpredsjednik ili jedan od ostalih potpredsjednika.

Pripadaju li članovi OR-a političkim klubovima?

Članovi OR-a podijeljeni su prema političkoj pripadnosti:

Politički klubovi obično se sastaju prije svakog plenarnog zasjedanja. Mogu održati i dva izvanredna sastanka (izvan Bruxellesa) svake godine.

Koliki je godišnji proračun OR-a?

Godišnji proračun OR-a iznosi otprilike 96 milijuna eura, a pokriva troškove osoblja te putne troškove članova, usmeno prevođenje i komunikacijske aktivnosti.

Detaljne informacije o proračunima svih institucija EU-a dostupne su ovdje.

Koji je utjecaj OR-a?

EU nije dužan uzeti u obzir mišljenja OR-a, no u praksi to u manjoj ili u većoj mjeri čini (vidjeti godišnja izvješća Europske komisije o daljnjim koracima u vezi s mišljenjima OR-a, kao i OR-ova vlastita izvješća o učinku).

Koliku naknadu primaju članovi?

Članovi primaju naknadu isključivo za sudjelovanje na sastancima, a njihova se prisutnost bilježi u zapisnicima sa svih sastanaka dostupnima na Portalu za članove, kao i njihovi osobni podaci i podaci o aktivnosti na sastancima.

​​Osnovne ​činjenice:

  • 70% zakonodavstva EU-a izravno utječe na regionalnu i lokalnu razinu
  • 27 zemalja EU-a
  • 329 članova izabranih na lokalnoj i regionalnoj razini
  • 6 povjerenstava
  • 6 političkih klubova
  • do 6 plenarnih zasjedanja godišnje
  • više od 50 usvojenih mišljenja svake godine


Dokumenti

Multimedijski sadržaj

Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!

 

Pogledajte više

  • Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!
    Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!
Podijeli:
 
Back to top