Važna pravna obavijest 

Informacije na ovim stranicama podliježu izjavi o ograničenju odgovornosti, obavijesti o autorskom pravu i pravilima o zaštiti osobnih podataka.

Sadržaj

Izjava o odricanju od odgovornosti

Europski odbor regija održava ove internetske stranice da bi javnosti olakšao pristup informacijama o svojim inicijativama i općenito o politikama Europske unije. Nastojimo osigurati da te informacije budu ažurne i točne. Ako nam se ukaže na pogreške, potrudit ćemo se ispraviti ih.

Međutim, Europski odbor regija ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u odnosu na informacije koje se nalaze na ovim internetskim stranicama.

Za te informacije vrijedi sljedeće:

 • isključivo su opće prirode i ne odnose se na posebne okolnosti bilo koje osobe ili tijela
 • nisu nužno sveobuhvatne, potpune, točne ili aktualne
 • ponekad su povezane s vanjskim stranicama koje službe Odbora ne nadziru i za koje Odbor ne preuzima nikakvu odgovornost
 • ne predstavljaju stručan ni pravni savjet (ako vam je potreban konkretan savjet, uvijek se savjetujte s kvalificiranim stručnjakom).

Naglašavamo da ne postoji jamstvo da je dokument dostupan na internetu potpuno identičan službeno donesenom tekstu. Vjerodostojnim se može smatrati samo zakonodavstvo Europske unije objavljeno u Službenom listu Europske unije.

Nastojimo u što većoj mjeri smanjiti probleme uzrokovane tehničkim pogreškama. Međutim, neki podaci ili informacije na našim stranicama mogu biti stvoreni ili strukturirani u datotekama ili formatima koji sadrže pogreške te ne možemo jamčiti da zbog tih problema neće doći do prekida naše usluge ili da oni na nju neće utjecati. Europski odbor regija ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s problemima koji se pojavljuju zbog korištenja ovih stranica ili poveznica na bilo koje vanjske stranice.

Ovom se izjavom ne ograničava odgovornost Europskog odbora regija u slučaju kršenja zahtjeva propisanih mjerodavnim nacionalnim pravom niti se isključuje njegova odgovornost u slučajevima u kojima to u skladu s nacionalnim pravom nije moguće.

Napomene o autorskom pravu

© Europska unija, 1995. – 2022.

Umnožavanje je dopušteno uz navođenje izvora, osim ako je drukčije navedeno.

Ako je potrebno prethodno dobiti dozvolu za reprodukciju ili upotrebu tekstualnih ili multimedijalnih podataka (zvuk, slike, softver itd.), takva će dozvola imati prednost u odnosu na gore spomenutu opću dozvolu i jasno upućivati na bilo kakva ograničenja pri upotrebi.

Politika moderiranja na društvenim mrežama

Prisutni smo na društvenim mrežama!
Europski odbor regija predstavlja platformu usmjerenu na regije i gradove u EU-u i prisutan je na društvenim medijima kao što su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram i YouTube. Pozdravljamo sva politička stajališta, razmišljanja i ideje te vas potičemo na sudjelovanje u našim internetskim raspravama. Slobodno komentirajte i dijelite naš sadržaj.

Načela
Molimo vas da poštujete temeljno načelo primjerenog ponašanja. Ne prihvaćamo uvredljive komentare i neprimjereno izražavanje. Molimo vas da poštujete druge korisnike i temeljna načela koja svi dijelimo. Odbijamo rasizam, ksenofobiju i diskriminaciju na temelju vjere, etničkog podrijetla, roda ili seksualne orijentacije. Ne prihvaćamo pozive na nasilje i govor mržnje. Našim se pravilima također zabranjuju klevetnički i nezakoniti komentari ili komentari koji uključuju povrede autorskih prava. Izbrisat ćemo takve komentare i možemo onemogućiti pristup korisnicima koji se u više navrata koriste uvredljivim jezikom, kao i osobama koje se lažno predstavljaju kao javne osobe ili upotrebljavaju lažne korisničke račune. Zadržavamo pravo na brisanje neželjenih objava koje se pretjerano ponavljaju, vrlo su duge ili narušavaju red, kao i neželjenog oglašavanja. Potičemo vas da objavljujete komentare koji su u skladu s temom i doprinose tekućim raspravama.

Upravljanje
Navedene platforme društvenih medija u nadležnosti su Odjela za društvene i digitalne medije i publikacije Europskog odbora regija, uz pomoć kolega iz drugih odjela ovisno o vrsti sadržaja. Korisnički računi koje pratimo nisu pokazatelj naše podrške za te korisničke račune ni sadržaje koje dijele. Koristimo niz postojećih ili novih hashtagova (#) kako bismo se pridružili grupnim razgovorima te kako bismo mogli sudjelovati u relevantnim raspravama. Međutim, ne možemo preuzeti odgovornost za sadržaj pod tim hashtagovima koji nismo sami objavili.
Ako nam se ukaže na pogreške, potrudit ćemo se ispraviti ih. Ne preuzimamo odgovornost za sadržaj ili aktivnosti trećih strana ili vanjskih internetskih stranica.
Nastojimo odgovoriti na što više pitanja i što je brže moguće. Jesmo li propustili vaše pitanje? Javite nam na adresu e-pošte navedenu u nastavku.

Fotografije
Sve fotografije objavljene na našim kanalima zaštićene su autorskim pravom Europske unije, osim ako je navedeno drukčije. Fotografije ©European Union mogu se slobodno upotrebljavati uz navođenje izvora. Fotografije se ne smiju upotrebljavati u komercijalne svrhe ili na uvredljiv način. Nastojimo osigurati da sav sadržaj objavljen na našim kanalima bude u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU). Međutim, ako smatrate da su povrijeđena vaša prava na privatnost ili prava intelektualnog vlasništva, obratite nam se e-poštom.

Osobni podaci
U statističke svrhe prikupljamo skupne podatke o našim korisnicima na platformama društvenih medija. Upotrebljavamo Talkwalker za prikupljanje i vizualizaciju skupnih podataka u svrhu statističkih istraživanja i ni u kojem slučaju ne obrađujemo osobne podatke naših pratitelja. Prikupljanje podataka obuhvaćeno je uvjetima uporabe i sporazumom o licenciranju svake platforme društvenih medija.

Za dodatna pitanja na raspolaganju vam stoji:
socialmedia@cor.europa.eu
Posljednji put ažurirano u lipnju 2019.

Zaštita osobnih podataka

Europska unija predana je zaštiti privatnosti korisnika. Politika o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama EU-a temelji se na Uredbi (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ.

Tom općom politikom obuhvaćene su sve internetske stranice institucija Europske unije u okviru domene europa.eu.

Iako veći dio ovih internetskih stranica možete pregledavati bez ostavljanja osobnih podataka, ponekad ih morate dati kako biste dobili e-uslugu koju ste zatražili.

Na web-mjestima na kojima se traže takvi podaci s njima se postupa u skladu s politikom opisanom u prethodno navedenoj Uredbi te se pružaju informacije o upotrebi vaših podataka u posebnim izjavama o politici poštovanja povjerljivosti podataka.

S tim u vezi:

 • za svaku konkretnu e-uslugu, voditelj obrade određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka te osigurava usklađenost specifične e-usluge s politikom privatnosti;
 • u svakoj instituciji službenik za zaštitu podataka osigurava da se odredbe Uredbe primjenjuju i savjetuje voditelje obrade o ispunjavanju njihovih obveza (vidjeti članke 43. do 45. Uredbe);
 • za sve institucije Europski nadzornik za zaštitu podataka djeluje kao neovisno nadzorno tijelo (vidjeti članke 52. do 60. Uredbe).

Na internetskim stranicama institucija Europske unije u okviru domene europa.eu nalaze se poveznice na stranice trećih strana. Budući da one nisu u našoj nadležnosti, potičemo vas da pročitate njihove politike privatnosti.

Što je e-usluga?

E-usluga na portalu EUROPA usluga je ili resurs koji je dostupan na internetu kako bi se poboljšala komunikacija između građana i poduzeća, s jedne strane, i europskih institucija, s druge.

Portal EUROPA nudi ili će nuditi tri vrste e-usluga:

 • Informacijske usluge koje građanima, medijima, poduzećima, upravama i drugim donositeljima odluka omogućuju jednostavan i učinkovit pristup informacijama, čime se povećava transparentnost i razumijevanje politika i aktivnosti EU-a.
 • Usluge interaktivne komunikacije kojima se omogućuje bolji kontakt s građanima, poduzećima, civilnim društvom i javnim subjektima, čime se olakšava savjetovanje o politikama i korištenje mehanizama povratnih informacija kako bi se doprinijelo oblikovanju politika, aktivnosti i usluga EU-a.
 • Transakcijske usluge koje omogućuju pristup svim osnovnim oblicima transakcija s EU-om, na primjer, javnoj nabavi, financijskim transakcijama, zapošljavanju, prijavama na razna događanja, nabavi ili kupnji dokumenata itd.

Informacije navedene u posebnoj izjavi o privatnosti

Posebna izjava o zaštiti privatnosti sadržava sljedeće informacije o uporabi vaših podataka:

 • koji se podaci prikupljaju, u koju svrhu i kojim tehničkim sredstvima EU prikuplja osobne podatke isključivo u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjenje određene svrhe. Informacije se neće ponovno upotrebljavati ni u kakve druge, nekompatibilne svrhe;
 • kome se vaši podaci prosljeđuju. EU podatke prosljeđuje trećim stranama samo ako je to potrebno za gore utvrđene svrhe te samo navedenoj kategoriji primatelja. EU ne objavljuje vaše osobne podatke u svrhe izravnog marketinga;
 • kako možete pristupiti svojim podacima, provjeriti njihovu točnost i po potrebi ih ispraviti. Kao osoba čiji se podaci obrađuju imate pravo prigovora na obradu svojih osobnih podataka zbog legitimnih i opravdanih razloga, osim ako se podaci prikupljaju radi ispunjavanja zakonske obveze ili ako su potrebni za izvršenje ugovora u kojem ste vi jedna od stranaka ili ako će se upotrijebiti u svrhu za koju ste dali svoju jasnu suglasnost;
 • koliko se dugo vaši podaci pohranjuju. EU pohranjuje podatke samo u razdoblju potrebnom za ispunjenje svrhe njihova prikupljanja ili daljnje obrade;
 • koje se sigurnosne mjere poduzimaju kako bi se vaši podaci zaštitili od moguće zlouporabe ili neovlaštenog pristupa;
 • kome se možete obratiti ako imate pitanja ili pritužbi.

Kako obrađujemo poruke e-pošte koje nam šaljete?

Na mnogim internetskim stranicama na portalu Europa dostupan je gumb „Kontakt", kojim se pokreće vaš softver za elektroničku poštu te vam se omogućuje slanje komentara na određeni namjenski pretinac e-pošte.

Kada šaljete takve poruke, vaši se osobni podaci prikupljaju samo koliko je to potrebno kako bi vam se moglo odgovoriti. Ako tim koji upravlja pretincem e-pošte nije u mogućnosti odgovoriti na vaše pitanje, proslijedit će ga drugoj službi. Bit ćete obaviješteni putem e-pošte kojoj je službi proslijeđeno vaše pitanje.

Ako imate pitanja o obradi vaše poruke e-pošte i vezanih osobnih podataka, slobodno ih navedite u poruci.

Dokumenti

 • Privacy statement (Recording of the Bureau, Plenary session and the Conference of Presidents)

 • Privacy statement (Recording of external meetings of the Bureau)

 • Accreditation privacy statement

  Dostupni jezici (22)
  1. български(86.91 KB - DOCX)Preuzimanje
   Декларация за поверителност
  2. Čeština(138.95 KB - DOCX)Preuzimanje
   PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: AKREDITACE
  3. dansk(96.27 KB - DOCX)Preuzimanje
   Akkreditering databeskyttelseserklæring
  4. Deutsch(93.86 KB - DOCX)Preuzimanje
   DATENSCHUTZERKLÄRUNG: AKKREDITIERUNG
  5. eesti(99.52 KB - DOCX)Preuzimanje
   ISIKUANDMETE KAITSE AVALDUS: KÜLASTAJATE AKREDITEERIMINE
  6. ελληνικά(98.03 KB - DOCX)Preuzimanje
   Δήλωση απορρήτου σχετικά με τη διαπίστευση
  7. English(94.87 KB - DOCX)Preuzimanje
   Accreditation privacy statement
  8. español(92.57 KB - DOCX)Preuzimanje
   Declaración de confidencialidad: acreditación de visitantes
  9. français(90.05 KB - DOCX)Preuzimanje
   Déclaration de confidentialité - accréditation des visiteurs
  10. hrvatski(92.85 KB - DOCX)Preuzimanje
   Accreditation privacy statement
  11. italiano(88.39 KB - DOCX)Preuzimanje
   Accreditamento dati personali
  12. latviešu(92.87 KB - DOCX)Preuzimanje
   Paziņojums par privātumu: apmeklētāju akreditācija
  13. lietuvių(95.02 KB - DOCX)Preuzimanje
   Accreditation privacy statement
  14. magyar(89.67 KB - DOCX)Preuzimanje
   Akkreditáció adatvédelmi nyilatkozat
  15. Malti(85.5 KB - DOCX)Preuzimanje
   STQARRIJA TA PRIVATEZZA:AKKREDITAZZJONI
  16. Nederlands(86.93 KB - DOCX)Preuzimanje
   Privacyverklaring_accreditatie
  17. polski(143.33 KB - DOCX)Preuzimanje
   Oświadczenie o ochronie prywatności_Akredytacja
  18. português(94.99 KB - DOCX)Preuzimanje
   Declaração de privacidade_Acreditação
  19. română(81.7 KB - DOCX)Preuzimanje
   DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE
  20. slovenčina(85.67 KB - DOCX)Preuzimanje
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov_Akreditácia
  21. slovenščina(73.61 KB - DOCX)Preuzimanje
   Izjava o varstvu osebnih podatkov: Akreditacija za obiskovalce
  22. suomi(80.68 KB - DOCX)Preuzimanje
   Tietosuojaseloste_Akkreditointi
  23. svenska(90.34 KB - DOCX)Preuzimanje
   Ackreditering av besökare
  Tražite jezik koji nije na popisu?Saznajte zašto.
 • Izjava o zaštiti osobnih podataka: videonadzor

  Dostupni jezici (22)
  1. български(89.03 KB - DOCX)Preuzimanje
   Политика на видеонаблюдение
  2. Čeština(92.96 KB - DOCX)Preuzimanje
   Prohlášení o ochraně osobních údajů získaných kamerovým dohledem
  3. dansk(91.42 KB - DOCX)Preuzimanje
   videoovervågningspolitik
  4. Deutsch(93.97 KB - DOCX)Preuzimanje
   Datenschutzerklärung: Videoüberwachung
  5. eesti(101.11 KB - DOCX)Preuzimanje
   Isikuandmete kaitse avaldus: videovalve
  6. ελληνικά(98.95 KB - DOCX)Preuzimanje
   Δήλωση περί απορρήτου: βιντεοεπιτήρηση
  7. English(69.39 KB - DOCX)Preuzimanje
   Video surveillance policy
  8. español(100.32 KB - DOCX)Preuzimanje
   Videovigilancia
  9. français(95.12 KB - DOCX)Preuzimanje
   Déclaration de confidentialité - vidéosurveillance
  10. hrvatski(97.59 KB - DOCX)Preuzimanje
   Izjava o zaštiti osobnih podataka: videonadzor
  11. italiano(94.57 KB - DOCX)Preuzimanje
   videosorveglianza
  12. latviešu(89.63 KB - DOCX)Preuzimanje
   Videonovērošanas politika
  13. lietuvių(91.02 KB - DOCX)Preuzimanje
   Pareiškimas dėl privatumo: stebėjimas vaizdo kameromis
  14. magyar(94.33 KB - DOCX)Preuzimanje
   Adatvédelmi nyilatkozat: videokamerás megfigyelés
  15. Malti(96.27 KB - DOCX)Preuzimanje
   Stqarrija ta privatezza: sorveljanza bil-video
  16. Nederlands(94.7 KB - DOCX)Preuzimanje
   Privacyverklaring: videobewaking
  17. polski(96.93 KB - DOCX)Preuzimanje
   Oświadczenie o ochronie prywatności monitoring wizyjny
  18. português(92.66 KB - DOCX)Preuzimanje
   Declaração de privacidade_Acreditação
  19. română(98.01 KB - DOCX)Preuzimanje
   supravegherea video
  20. slovenčina(85.66 KB - DOCX)Preuzimanje
   Pravidlá monitorovania kamerovým systémom
  21. slovenščina(73.13 KB - DOCX)Preuzimanje
   Izjava o varstvu osebnih podatkov: videonadzor
  22. suomi(99.44 KB - DOCX)Preuzimanje
   Tietosuojaseloste: videovalvonta
  23. svenska(93.45 KB - DOCX)Preuzimanje
   Videoövervakningspolicy
  Tražite jezik koji nije na popisu?Saznajte zašto.
 • Izjava o zaštiti osobnih podataka: Baza podataka za upravljanje kontaktima

  Dostupni jezici (22)
  1. български(52.27 KB - DOCX)Preuzimanje
   Декларация за поверителност: База данни за управление на контактите
  2. Čeština(69.32 KB - DOCX)Preuzimanje
   Prohlášení o ochraně osobních údajů: databáze pro správu kontaktů
  3. dansk(79.54 KB - DOCX)Preuzimanje
   Databeskyttelseserklæring: database til forvaltning af kontakter
  4. Deutsch(67.12 KB - DOCX)Preuzimanje
   Datenschutzerklärung: Datenbank für die Kontaktverwaltung
  5. eesti(87.11 KB - DOCX)Preuzimanje
   Isikuandmete kaitse avaldus: kontaktihalduse andmebaas
  6. ελληνικά(72.11 KB - DOCX)Preuzimanje
   Δήλωση περί απορρήτου: Βάση δεδομένων διαχείρισης επαφών
  7. English(87.82 KB - DOCX)Preuzimanje
   Privacy statement: Contact Management Database
  8. español(66.33 KB - DOCX)Preuzimanje
   Declaración de confidencialidad: base de datos de gestión de contactos
  9. français(65.67 KB - DOCX)Preuzimanje
   Déclaration de confidentialité: Base de donnée de gestion des contacts
  10. hrvatski(65.07 KB - DOCX)Preuzimanje
   Izjava o zaštiti osobnih podataka: Baza podataka za upravljanje kontaktima
  11. italiano(70.69 KB - DOCX)Preuzimanje
   Informativa sulla protezione dei dati personali: banca dati per la gestione dei contatti
  12. latviešu(70.87 KB - DOCX)Preuzimanje
   Paziņojums par privātumu: kontaktinformācijas pārvaldības datubāze
  13. lietuvių(116.06 KB - DOCX)Preuzimanje
   Pareiškimas dėl privatumo: kontaktų valdymo duomenų bazė
  14. magyar(65.9 KB - DOCX)Preuzimanje
   Adatvédelmi nyilatkozat: kapcsolatkezelési adatbázis
  15. Malti(76.89 KB - DOCX)Preuzimanje
   Stqarrija ta Privatezza: Bażi ta Data ta Ġestjoni tal-Kuntatti
  16. Nederlands(72.08 KB - DOCX)Preuzimanje
   Privacyverklaring: gegevensbank voor het beheer van contacten
  17. polski(118.14 KB - DOCX)Preuzimanje
   Oświadczenie o ochronie prywatności: Baza danych do zarządzania kontaktami
  18. português(72.95 KB - DOCX)Preuzimanje
   Declaração de privacidade: base de dados de gestão de contactos
  19. română(67.73 KB - DOCX)Preuzimanje
   Declarație de confidențialitate: baza de date pentru gestionarea datelor de contact
  20. slovenčina(66.41 KB - DOCX)Preuzimanje
   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: Databáza pre správu kontaktov
  21. slovenščina(65.54 KB - DOCX)Preuzimanje
   Izjava o varstvu osebnih podatkov - upravljanje zbirke kontaktnih podatkov
  22. suomi(72.51 KB - DOCX)Preuzimanje
   Tietosuojalauseke: yhteystietojen hallintatietokanta
  23. svenska(68.67 KB - DOCX)Preuzimanje
   Meddelande om skydd av personuppgifter: kontakthanteringsdatabas
  Tražite jezik koji nije na popisu?Saznajte zašto.
 • ODLUKA br. 0015/2018 o snimanju aktivnosti Europskog odbora regija

  Dostupni jezici (23)
  1. български(98.64 KB-DOCX)Preuzimanje
   РЕШЕНИЕ 0015/2018 относно записването на дейностите на Европейския комитет на регионите
  2. Čeština(151.98 KB-DOCX)Preuzimanje
   ROZHODNUTÍ č. 0015/2018 o záznamu činností vykonávaných Evropským výborem regionů
  3. dansk(148.68 KB-DOCX)Preuzimanje
   AFGØRELSE nr. 0015/2018 om optagelse af aktiviteter i Det Europæiske Regionsudvalg
  4. Deutsch(90.23 KB-DOCX)Preuzimanje
   BESCHLUSS Nr. 0015/2018 über die Aufzeichnung von Tätigkeiten des Europäischen Ausschusses der Regionen
  5. ελληνικά(102.82 KB-DOCX)Preuzimanje
   ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 0015/2018 σχετικά με την εγγραφή των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
  6. English(221.09 KB-PDF)Preuzimanje
  7. español(95.33 KB-DOCX)Preuzimanje
   DECISIÓN No 00152018 sobre la grabación de actividades efectuadas por el Comité Europeo de las Regiones
  8. eesti(148.31 KB-DOCX)Preuzimanje
   Juhatuse otsus nr0015/2018 Euroopa Regioonide Komitee tegevuse salvestamise kohta
  9. suomi(89.59 KB-DOCX)Preuzimanje
   PÄÄTÖS N:o 0015/2018 Euroopan alueiden komitean toiminnan tallentamisesta
  10. français(225.39 KB-PDF)Preuzimanje
  11. Gaeilge(86.82 KB-DOCX)Preuzimanje
   CINNEADH Uimh. 00152018 maidir le taifeadadh gníomhaíochtaí arna ndéanamh ag Coiste Eorpach na Réigiún
  12. magyar(89.44 KB-DOCX)Preuzimanje
   0015/2018. sz. HATÁROZAT a Régiók Európai Bizottsága tevékenységeiről történő felvételkészítésről
  13. italiano(99.47 KB-DOCX)Preuzimanje
   Decisione n. 0015/2018 concernente la registrazione delle attività svolte dal Comitato europeo delle regioni
  14. lietuvių(146.33 KB-DOCX)Preuzimanje
   SRENDIMAS Nr. 0015/2018 dėl Europos regionų komiteto vykdomos veiklos įrašų
  15. latviešu(89.42 KB-DOCX)Preuzimanje
   LĒMUMS Nr.0015/2018 par Eiropas Reģionu komitejas rīkoto pasākumu ierakstiem
  16. Malti(96.77 KB-DOCX)Preuzimanje
   DEĊIŻJONI Nru 0015/2018 dwar ir-reġistrazzjoni ta' attivitajiet imwettqa mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni
  17. Nederlands(94.25 KB-DOCX)Preuzimanje
   BESLUIT nr. 0015/2018 betreffende het maken van opnamen van activiteiten van het Europees Comité van de Regio's
  18. polski(145.69 KB-DOCX)Preuzimanje
   DECYZJA nr 0015/2018 w sprawie nagrywania działań podejmowanych przez Europejski Komitet Regionów
  19. português(95.33 KB-DOCX)Preuzimanje
   DECISÃO n.º 15/2018 sobre a gravação das atividades do Comité das Regiões Europeu
  20. română(100.41 KB-DOCX)Preuzimanje
   DECIZIA nr. 0015/2018 privind înregistrarea activităților realizate de Comitetul European al Regiunilor
  21. slovenčina(133.5 KB-DOCX)Preuzimanje
   Rozhodnutie Európskeho výboru regiónov č. 0015/2018 o zaznamenávaní činností Európskeho výboru regiónov
  22. slovenščina(87.75 KB-DOCX)Preuzimanje
   SKLEP št. 0015/2018 o snemanju dejavnosti Evropskega odbora regij
  23. svenska(95.76 KB-DOCX)Preuzimanje
   BESLUT nr 00152018 om ljud- eller bildupptagning av Europeiska regionkommitténs aktiviteter
  Tražite jezik koji nije na popisu?  Saznajte zašto.
 • Privacy statement Network for former members

Podijeli:
 
Back to top