Tanya HRISTOVA

načelnica Općine Gabrovo

 Tanya HRISTOVA

Politički klub

EPP (Europska pučka stranka)

Povjerenstva

  • COTER (Povjerenstvo za politiku teritorijalne kohezije i proračun EU-a)
  • SEDEC (Povjerenstvo za socijalnu politiku, obrazovanje, zapošljavanje, istraživanje i kulturu)

Jezici

  • engleski
  • bugarski

Zemlja koju predstavlja

Bugarska

Član/ica Europskog odbora regija od

10.07.2012

Kontakt