An Coimisiún um Beartas Eacnamaíoch (ECON)  

​​​​​​​​​​​​​

Seo a leanas na réimsí atá faoi shainchúram an Choimisiúin um Beartas Eacnamaíoch:

 • Beartas Tionsclaíoch
 • Beartas FBM
 • Beartas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta
 • Rialachas Eacnamaíoch, an Seimeastar Eorpach
 • Margadh inmheánach
 • Trádáil agus Taraifí Idirnáisiúnta
 • Soláthar poiblí, Beartas Iomaíochta agus Státchabhrach

Déanann ECON suirbhéanna, staidéir agus anailísí agus an Réigiún Fiontraíochta Eorpach (RFE) le comhaltaí ECON monatóireacht a dhéanamh ar threochtaí agus dúshláin reatha agus dea-chleachtais bheartais a aithint.

Tacaíonn an ardán ardleibhéil ilbhreasaithe ar na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) agus tugann sé comhairle don Choimisiún Eorpach maidir le cur i bhfeidhm SDGanna. Ceadaíonn sé don Chomhchoiste teanga comhchoiteann a thógáil le gach geallsealbhóir eile agus moltaí a mholadh d'AE inbhuanaithe. Déanann an Coimisiún ECON comhordú ar ionchur an ChoR.


Coimisiún eile a roghnú: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:

 • John Bennett, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER
 • Nils Brunelet, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Relationship with EIB, membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Andrea Forti, Deputy Head of Unit, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform
 • Effrosyni Kossyvaki (END), in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Claudia Moser (END), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Financial and Capital markets, Taxation, Financial services, Capital Market Union
 • Rafael Mondelaers, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction
 • Robert Rönström, in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Marine Siva (replacing Audrey Parizel until end of 2019), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform, sustainable development goals (SDGs)
 • Rainer Steffens (END), in charge of Horizontal Activites
 • Piotr Zajączkowski, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER

Assistants:

To contact the ECON team, please use the Contact form (subject 'Economic Policy')

Eolas gaolmhar
Links