An Coimisiún um Beartas Sóisialta, Oideachas, Fostaíocht, Taighde agus Cultúr (SEDEC)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Tá sainchúram an-leathan ag coimisiún SEDEC faoina gcuimsítear iliomad réimsí beartas, lena n-áirítear na réimsí seo a leanas:

Beartas fostaíochta, beartas sóisialta agus cosaint shóisialta

Soghluaisteacht, comhdheiseanna

Oideachas agus oiliúint

Taighde agus nuálaíocht

An clár oibre digiteach, sochaí faisnéise an Aontais Eorpaigh

Líonraí tras-Eorpacha TFC

An Tionscal closamhairc agus teicneolaíochtaí na meán

Óige agus spórt

Ilteangachas agus cur chun cinn teangacha mionlaigh, an chultúir agus na héagsúlachta cultúrtha

Ina theannta sin, bainistíonn SEDEC an tArdán um Malartú Faisnéise (KEP) , a chuir Coiste Eorpach na Réigiún ar bun i bpáirt le h Ard-Stiúrthóireacht an Choimisiúin Eorpaigh um Nuálaíocht agus Taighde (DG RTD). Is éard is aidhm don ardán réitigh nua i réimse an taighde agus na nuálaíochta, táirgí nuálacha agus dea-chleachtais a chur i láthair an phobail, trí sheimineáir a reáchtáil sa Bhruiséil agus imeachtaí idir piaraí a reáchtáil sna réigiúin, nó trí imeachtaí sárthaispeántais a chur ar siúl don phobal atá ag teacht le Plean Gníomhaíochta bliantúil KEP.

Ina cheann sin, tá sé beartaithe ag SEDEC earraíocht a bhaint i rith na bliana as Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha (EYCH 2018) d’fhonn béim a leagan ar an ról bunúsach atá ag na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha i dtaca le hOidhreacht Chultúrtha na hEorpa a bhainistiú, a chur chun cinn, a chosaint agus a chaomhnú.

Deis ar leith é EYCH lenar féidir páirt a thabhairt do na saoránaigh, go háirithe do leanaí agus don aos óg, in imeachtaí agus i dtionscadail atá dírithe ar bhéim a leagan ar luachanna agus oidhreacht chultúrtha na hEorpa.

Coimisiún eile a roghnú: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

​Head of Unit: Kyriakos Tsirimiagos

Assitant to the HoU: David Freixas Montplet

Administrators:

  • Svetlozar Andreev, in charge of Research and Innovation, Science Meets Regions
  • Alexandra Bozini (SNE), in charge of Social Policy, Employment Policy
  • Sebastian Gonzalez Hajdu, in charge of Youth, Social Economy and Education policies
  • Doru-lulian Hobjila, in charge of Education,​ Culture, Youth, Sport and Multilingualism – Audio-visual and Media Related Technologies - membership of the Group of Communicators (GOC)
  • Georgios Petras, in charge of Employment and Social policy
  • Esther Wirth, in charge of Research and Innovation policies, clear writing coordinator
  • Jens Zvirgzdgrauds, in charge of Smart specialisation, Artificial intelligence, Audio-visual and Media Related Technologies, ICT


Assistants:

  • Marielou Dalli​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat - Platforms and events​
  • Daniela Pastina, in charge of the general support to SEDEC Secretariat
  • ​Valeria Schirru​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat​​
To contact the SEDEC team, please use the Contact fo​rm