An Coimisiún um an gComhshaol, Athrú Aeráide agus Fuinneamh (ENVE)  

ECON​​​​​​​​​​​​

Tá na réimsí seo a leanas faoi shainchúram Choimisiún ENVE:

An Comhshaol,

An tAthrú Aeráide

Fuinneamh

Beartais Spáis an Aontais Eorpaigh

Ina theannta sin, déanann Coimisiún ENVE comhordú ar ghníomhaíochtaí a bhaineann le Cúnant na Méaraí , arb é is aidhm dó páirt a thabhairt do na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha sa chomhrac ar son beartais aeráide agus fuinnimh níos fearr.

Select other CoR commission: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Elisa Garosi

Assistant to the HoU: Livia Vaduva

Administrators:

Assistants: