An Coimisiún um Beartas Eacnamaíoch (ECON)  

​​​​​​​​​​​​​

Seo a leanas na réimsí atá faoi shainchúram an Choimisiúin um Beartas Eacnamaíoch:

 • Beartas Tionsclaíoch
 • Beartas FBM
 • Beartas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta
 • Rialachas Eacnamaíoch, an Seimeastar Eorpach
 • Margadh inmheánach
 • Trádáil agus Taraifí Idirnáisiúnta
 • Soláthar poiblí, Beartas Iomaíochta agus Státchabhrach

Cuidíonn ​ suirbhéanna, staidéir agus anailísí de chuid ECON agus an Réigiún Fiontraíochta Eorpach (RFE) le comhaltaí ECON monatóireacht a dhéanamh ar threochtaí agus dúshláin reatha agus dea-chleachtais bheartais a aithint.​

Leis an ardán ardleibhéil ilgheallsealbhóra um chur chun feidhme na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, tugtar tacaíocht don Choimisiún Eorpach agus tugtar comhairle dó maidir le cur chun feidhme na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe. A bhuí le ECON, is féidir le Coiste na Réigiún teanga choiteann a fhorbairt leis na geallsealbhóirí eile go léir agus moltaí a dhéanamh le haghaidh Aontas Eorpach inbhuanaithe. Déanann ECON ionchur ó Choiste na Réigiún a chomhordú.


Coimisiún eile a roghnú: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:

 • John Bennett, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER
 • Nils Brunelet, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Relationship with EIB, membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Andrea Forti, Deputy Head of Unit, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform
 • Effrosyni Kossyvaki (END), in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Claudia Moser (END), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Financial and Capital markets, Taxation, Financial services, Capital Market Union
 • Rafael Mondelaers, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction
 • Robert Rönström, in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Marine Siva (replacing Audrey Parizel until end of 2019), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform, sustainable development goals (SDGs)
 • Rainer Steffens (END), in charge of Horizontal Activites
 • Piotr Zajączkowski, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER

Assistants:

To contact the ECON team, please use the Contact form (subject 'Economic Policy')

Eolas gaolmhar
Links