An Coimisiún um Beartas Eacnamaíoch (ECON)  

Seo a leanas na réimsí atá faoi shainchúram an Choimisiúin um Beartas Eacnamaíoch:

 • An Beartas Cánachais
 • An Beartas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta
 • An Beartas Iomaíochta agus Státchabhrach
 • An Beartas Tionsclaíoch agus Tionsclaíocht 4.0
 • An Margadh Inmheánach agus an Margadh Aonair Digiteach
 • Beartas na FBManna agus Fiontraíocht
 • Infheistíocht Phoiblí
 • Maoiniú agus Infheistíocht Áitiúil/Réigiúnach
 • Rialachas Eacnamaíoch, an Seimeastar Eorpach
 • Rialachas na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna)
 • Seirbhísí Poiblí
 • Soláthar Poiblí
 • Trádáil agus Taraifí Idirnáisiúnta (lena n-áirítear saincheisteanna na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT))
​Tá rúnaíocht ECON freagrach freisin as duais na Réigiún Fiontraíochta Eorpach (RFE), duais a bhronntar ar na réigiúin Eorpacha sin ag a bhfuil an fhís is inchreidte, is fadbhreathnaithí agus is dóchasaí agus an straitéis beartais fiontraíochta is nuálaí.

Tá rúnaíocht ECON i gceannas ar Líonra na Mol Réigiúnach le haghaidh athbhreithniú ar chur chun feidhme bheartais an Aontais (RegHub). Is ardán é RegHub trína ndéantar páirtithe leasmhara ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach a rannpháirtiú i gcomhairliúcháin chun an taithí atá acu ar chur chun feidhme bheartais an Aontais a bhailiú.

Bainistíonn rúnaíocht ECON ​ an tArdán Leathanbhanda, ar tionscnamh comhpháirteach é idir Coiste Eorpach na Réigiún agus an Coimisiún Eorpach chun cuidiú le leanthanbhanda ardluais a chur ar fáil i ngach réigiún san Eoraip.

Tá príomhról agus ról comhordaithe ag ECON sa chaidreamh idir Coiste Eorpach na Réigiún agus​ Grúpa an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta (BEI), a bhfuil raon leathan gníomhaíochtaí agus réimsí beartais i gceist leis.

Ar deireadh, trí shuirbhéanna, staidéir agus anailísí, cuidíonn rúnaíocht ECON lena comhaltaí monatóireacht a dhéanamh ar threochtaí reatha i gcathracha agus i réigiúin na hEorpa agus dea-chleachtais beartais a aithint.


Coimisiún eile a roghnú: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

Head of Unit: Marie-Claire Neill-Cowper

Deputy Head of Unit: Robert Rönström, in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition and State Aid Policy

Assistant to the HoU: Maria Smyth

Administrators:

 • ​Nils Brunelet, in charge of Local/Regional Finance and Investment, RRF, Economic Governance, Economic and Monetary Policy, relations with the EIB
 • Effrosyni Kossyvaki, in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid Policy
 • Marek Bobis, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Claudia Moser, in charge of Industrial Policy, Economic and Monetary Policy, Taxation Policy
 • Rafael Mondelaers, in charge of RegHub and Single Market​
 • Audrey Parizel , in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Anke Schuster, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Marine Siva, in charge of Sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester, CoR Barometer, ECON bulletins
 • Rainer Steffens, in charge of RegHub
 • Piotr Zajączkowski, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme and Internal Market

Assistants:

 • ​Andreea Linul, general support to ECON Commission
 • Teresa Geyer , general support to RegHub​
​To contact the ECON team, please use the Contact form

Eolas gaolmhar