An Coimisiún um Beartas Eacnamaíoch (ECON)  

​​​​​​​​​​​​​

Seo a leanas na réimsí atá faoi shainchúram an Choimisiúin um Beartas Eacnamaíoch :

Beartas Tionsclaíoch

Beartas FBM

Beartas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta

Rialachas Eacnamaíoch, an Seimeastar Eorpach

Margadh inmheánach

Trádáil agus Taraifí Idirnáisiúnta

Soláthar poiblí, Beartas Iomaíochta agus Státchabhrach

Cuidíonn Ardán Monatóireachta Choiste na Réigiún agus an Réigiún Fiontraíochta Eorpach (RFE) le comhaltaí ECON monatóireacht a dhéanamh ar threochtaí agus dúshláin reatha agus dea-chleachtais bheartais a aithint.

Tacaíonn an ardán ardleibhéil ilbhreasaithe ar na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) agus tugann sé comhairle don Choimisiún Eorpach maidir le cur i bhfeidhm SDGanna. Ceadaíonn sé don Chomhchoiste teanga comhchoiteann a thógáil le gach geallsealbhóir eile agus moltaí a mholadh d'AE inbhuanaithe. Déanann an Coimisiún ECON comhordú ar ionchur an ChoR.

Select other CoR commission: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:

  • John Bennett, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER
  • Nils Brunelet, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Relationship with EIB, membership of the Group of Communicators (GOC)
  • Andrea Forti, Deputy Head of Unit, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform
  • Effrosyni Kossyvaki (END), in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
  • Claudia Moser (END), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Financial and Capital markets, Taxation, Financial services, Capital Market Union
  • Rafael Mondelaers, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction
  • Robert Rönström, in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
  • Marine Siva (replacing Audrey Parizel until end of 2019), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform, sustainable development goals (SDGs)
  • Rainer Steffens (END), in charge of Horizontal Activites
  • Piotr Zajączkowski, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER

Assistants:

To contact the ECON team, please use the Contact form (subject 'Economic Policy')

Eolas gaolmhar
Links