An Coimisiún um Beartas Comhtháthaithe Chríochaigh agus um Buiséad AE (COTER)  

Tá na réimsí seo a leanas faoi shainchúram an Choimisiúin um Beartas Comhtháthaithe Chríochaigh agus um Buiséad AE (COTER):

Comhtháthú Eacnamaíoch, Sóisialta agus Críochach;

Cistí Struchtúracha agus Pleanáil Spásúlachta;

Beartas Uirbeach agus Tithíochta;

Iompar agus Gréasáin Thras-Eorpacha Iompair;

Macrairéigiúin, Comhar Críochach, agus Staidreamh agus Táscairí Réigiúnacha;

Buiséad Bliantúil AE, Creat Airgeadais Ilbhliantúil agus Airgeadas Áitiúil agus Réigiúnach.

Tá Rúnaíocht COTER freagrach freisin as clár oifigiúil an Aontais Eorpaigh maidir le Grúpáil Eorpach um Chomhar Críche (GECC) agus as bainistiú Ardán GECC , rud a thugann le chéile ionadaithe polaitiúla agus teicniúla ó na GECCanna uile atá ann agus atá á dtógáil.

Sa bhreis air sin, tá COTER freagrach as Measúnuithe Tionchair Chríochaigh (TIAnna) Choiste na Réigiún. Sna TIAnna déantar anailís ar an tionchar críochach a d’fhéadfadh bheith ag tograí reachtacha AE a sholáthar do rapóirtéirí Choiste na Réigiún.

Maidir le Gníomhaíochtaí comhpháirteacha Choiste na Réigiún-ECFE – i réimsí amhail cáilíocht na hinfheistíochta poiblí, dílárú nó forbairt réigiúnach, uirbeach agus tuaithe – is é COTER atá á mbainistiú chomh maith. Is é príomhaidhm an chomhair seo an t-idirphlé polaitiúil idir ECFE agus rialtais áitiúla agus réigiúnacha an Aontais Eorpaigh agus i ndeireadh na dála feabhas a chur ar bheartais phoiblí a chothaíonn folláine eacnamaíoch agus shóisialta.

Coimisiún eile a roghnú: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

Head of Unit: Mr. Christof Kienel​

Assistant to the HoU: Ms. Yuliya Sotirova

Administrators:

  • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
  • Mr. Dimo Stoyanov​, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, ESIF, Territorial Agenda
  • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coor​​dination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
  • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
  • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Territorial Devlopment, Urban Policy, ESIF
  • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, Outermost Regions, OECD Relations
  • Gordon Modro, Deputy Head of Unit, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy, Territorial Agenda
  • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing Links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation


Assistants:

  • Rui Cordeiro da Silva, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
  • Caterina Buresti, in charge of the management of EGTC register, General support to EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Commission​
To contact the COTER team, please use the Contact fo​rm