Biúró  

Is éard atá sa Bhiúró ná grúpa comhaltaí de chuid Choiste na Réigiún, ar féidir féachaint orthu mar cheann feadhna polaitiúil an Choiste: tarraingíonn sé suas a chlár polaitiúil agus déanann sé maoirseacht ar a chur chun feidhme.

Tagann an Biúró le chéile roimh gach seisiún iomlánach chun obair an tionóil iomlánaigh agus na gcoimisiún a chomhordú. Tagann sé le chéile dhá uair sa bhliain i gcruinnithe urghnácha sa Bhallstát a bhfuil Uachtaránacht Chomhairle an Aontais Eorpaigh aige.

Ábhar

An bhfuil téarma polaitiúil ag an mBiúró freisin? Cén fhad a mhaireann sé?

Fearacht an Uachtaráin, tá téarma dhá bhliain go leith ag an mBiúró.

Cén comhdhéanamh atá air?

Is léiriú é an Biúró ar an iolrachas polaitiúil atá i réim laistigh de Choiste na Réigiún. Tá sé comhdhéanta de na daoine seo a leanas:

  • An tUachtarán

  • An Chéad Leas-Uachtarán

  • 27 Leas-Uachtarán eile (duine amháin as gach Ballstát)

  • 26 chomhalta eile

  • cathaoirligh na ngrúpaí polaitiúla

Tá trí shuíochán in aghaidh an Bhallstáit ag an bhFrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, an Pholainn agus​ an Spáinn. Tá dhá shuíochán in aghaidh an Bhallstáit ag an Ostair, an Bheilg, an Bhulgáir, an Chróit, Poblacht na Seice, an Danmhairg, an Fhionlainn, an Ghréig, an Ungáir, Éire, an Liotuáin, an Ísiltír, an Phortaingéil, an Rómáin, an tSlóvaic agus an tSualainn. Tá suíochán amháin in aghaidh an Bhallstáit ag an gCipir, an Eastóin, an Laitvia, Lucsamburg, Málta agus an tSlóivéin.

Cad iad na cúraimí atá ag an mBiúró?

Is iad príomhchúraimí an Bhiúró cur chun feidhme chlár polaitiúil an Choiste a bhunú agus monatóireacht a dhéanamh air, chomh maith le hobair an tionóil iomlánaigh agus na gcoimisiún a chomhordú.


Doiciméid

Roinn:
 
Back to top