An Coimisiún um Beartas Eacnamaíoch (ECON)  

Seo a leanas na réimsí atá faoi shainchúram an Choimisiúin um Beartas Eacnamaíoch:

 • An Beartas Cánachais
 • An Beartas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta
 • An Beartas Iomaíochta agus Státchabhrach
 • An Beartas Tionsclaíoch agus Tionsclaíocht 4.0
 • An Margadh Inmheánach agus an Margadh Aonair Digiteach
 • Beartas na FBManna agus Fiontraíocht
 • Infheistíocht Phoiblí
 • Maoiniú agus Infheistíocht Áitiúil/Réigiúnach
 • Rialachas Eacnamaíoch, an Seimeastar Eorpach
 • Rialachas na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna)
 • Seirbhísí Poiblí
 • Soláthar Poiblí
 • Trádáil agus Taraifí Idirnáisiúnta (lena n-áirítear saincheisteanna na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT))
​Tá rúnaíocht ECON freagrach freisin as duais na Réigiún Fiontraíochta Eorpach (RFE), duais a bhronntar ar na réigiúin Eorpacha sin ag a bhfuil an fhís is inchreidte, is fadbhreathnaithí agus is dóchasaí agus an straitéis beartais fiontraíochta is nuálaí.

Tá rúnaíocht ECON i gceannas ar Líonra na Mol Réigiúnach le haghaidh athbhreithniú ar chur chun feidhme bheartais an Aontais (RegHub). Is ardán é RegHub trína ndéantar páirtithe leasmhara ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach a rannpháirtiú i gcomhairliúcháin chun an taithí atá acu ar chur chun feidhme bheartais an Aontais a bhailiú.

Bainistíonn rúnaíocht ECON ​ an tArdán Leathanbhanda, ar tionscnamh comhpháirteach é idir Coiste Eorpach na Réigiún agus an Coimisiún Eorpach chun cuidiú le leanthanbhanda ardluais a chur ar fáil i ngach réigiún san Eoraip.

Tá príomhról agus ról comhordaithe ag ECON sa chaidreamh idir Coiste Eorpach na Réigiún agus​ Grúpa an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta (BEI), a bhfuil raon leathan gníomhaíochtaí agus réimsí beartais i gceist leis.

Ar deireadh, trí shuirbhéanna, staidéir agus anailísí, cuidíonn rúnaíocht ECON lena comhaltaí monatóireacht a dhéanamh ar threochtaí reatha i gcathracha agus i réigiúin na hEorpa agus dea-chleachtais beartais a aithint.


Coimisiún eile a roghnú: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:

 • John Bennett, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER
 • Nils Brunelet, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Relationship with E​IB, membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Andrea Forti, Deputy Head of Unit, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform
 • Effrosyni Kossyvaki (END), in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Maria Lozano Uriz (END), in charge of Digital Single Market, Digital Agenda, ICT Networks and Information Society and Smart specialisation strategies, Broadband platform
 • Claudia Moser (END), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Financial and Capital markets, Taxation, Financial services, Capital Market Union
 • Rafael Mondelaers, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction
 • Audrey Parizel​, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform, sustainable development goals (SDGs)
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, ICT Networks and Information Society
 • Robert Rönström, in charge of International Trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Rainer Steffens (END), in charge of Horizontal Activites
 • Piotr Zajączkowski, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER

Assistants:

To contact the ECON team, please use the Contact form (subject 'Economic Policy')

Eolas gaolmhar
Links