An Coimisiún um Shaoránacht, Rialachas, Gnóthaí Institiúideacha agus Seachtracha (CIVEX)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Tá na réimsí seo a leanas faoi shainchúram Choimisiún CIXEX :

Limistéar Saoirse, Slándáil agus Ceartais

Beartas Imirce, Tearmann agus Víosaí

Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh

Saoránacht Ghníomhach

Dílárú

Gnóthaí Bunreachtúla

Rialachas, Reachtóireacht níos fearr, Coimhdeacht agus Comhréireacht

Caidreamh Seachtrach, lena n-áirítear comhar seachtrach riaracháin agus fothú acmhainní

Conarthaí Idirnáisiúnta agus caibidlíocht, sceimhlitheoireacht agus rialuithe teorann

Beartas Comharsanachta (lena n-áirítear Comhpháirtíocht an Oirthir agus an Comhar Eora-Mheánmhara), comhar díláraithe um fhorbairt agus saincheisteanna a bhaineann le méadú an Aontais Eorpaigh

Coimisiún eile a roghnú: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

EU Who is Who

CoR organigramme