Cliceáil anseo chun leagan meaisínaistrithe den téacs a fháil.
Tá RegHub ina chuid den ardán nua “Fit for Future” (Ullamh don Todhchaí)  

An 11 Bealtaine, chinn an Coimisiún Eorpach cur leis an ról atá ag Coiste Eorpach na Réigiún i dtaca lena ardán nua “Fit for Future" (Ullamh don Todhchaí), ar cuid de chlár REFIT é, agus chinn sé RegHub a bheith ina chuid oifigiúil de sin.

Grúpa ardleibhéil saineolaithe atá san ardán “Fit for Future" a chuideoidh leis an gCoimisiún dlíthe reatha an Aontais a shimpliú, an t-ualach riaracháin ar shaoránaigh agus ar ghnólachtaí a laghdú, agus a áirithiú go leanfaidh reachtaíocht an Aontais de bheith oiriúnach amach anseo.

Is céim mhór chun tosaigh é seo do RegHub agus is aitheantas institiúideach tábhachtach é ar a bhfuil bainte amach aige le linn na treoirthréimhse.

Ní bheadh an t-aitheantas seo faighte ag RegHub as a ábhartha atá sé murach tiomantas na bpáirtithe leasmhara a ghlac páirt sna comhairliúcháin go dtí seo. Comhghairdeas libh agus go raibh maith agaibh! 


Roinn :
 
Eolas gaolmhar
Nuacht ghaolmhar

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/REGHUB-FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/REGHUB-FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/REGHUB-FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/REGHUB-FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/REGHUB-FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022