Cliceáil anseo chun leagan meaisínaistrithe den téacs a fháil.
RegHub – tá an chéad phróiseas comhairliúcháin faoi lán seoil.  


PictureNewsFirstConsultation.png 

An 22 Márta fuair gach ceann de na 36 phointe teagmhála atá i líonra na mol réigiúnach ceistneoir tríd an gcóras EU Survey mar chuid den chéad chomhairliúchán ag an líonra. Is é ábhar an cheistneora seo beartas soláthair phoiblí an Aontais Eorpaigh, ábhar a bhfuil an-tábhacht leis do réigiúin agus cathracha na hEorpa. Tá na ceisteanna dírithe ar chur chun feidhme threoracha 2014 maidir leis an soláthar poiblí.

Tá go dtí meán oíche an 6 Bealtaine ag na pointí teagmhála chun aiseolas a bhailiú ó na geallsealbhóirí ábhartha, an t-eolas sin a thiomsú, an ceistneoir a líonadh agus é chur chuig rúnaíocht líonra na mol réigiúnach.

Ansin baileoimid an fhaisnéis ábhartha sin go léir agus bainfimid úsáid aisti chun dréacht-tuarascáil ar chur chun feidhme threoracha 2014 maidir leis an soláthar poiblí a chur le chéile.

A luaithe a bheidh an tuarascáil ar chur chun feidhme críochnaithe againn, foilseofar í ar an suíomh gréasáin seo. Idir an dá linn, coinneoimid ar an eolas sibh faoin dul chun cinn atá á dhéanamh againn.

Roinn :
 
Nuacht ghaolmhar

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023