Cliceáil anseo chun leagan meaisínaistrithe den téacs a fháil.
Tá comhairliúchán ar siúl faoin gcúram sláinte trasteorann!  

Ar an 15 Márta 2019, fuair gach pointe teagmhála atá i líonra na mol réigiúnach ceistneoir tríd an gcóras EU Survey mar chuid den chomhairliúchán atá an líonra a dhéanamh ar chúram sláinte trasteorann.

Tá go dtí meán oíche ar an 13 Eanáir 2020 ag na pointí teagmhála chun aiseolas a bhailiú ó na geallsealbhóirí ábhartha, an t-eolas sin a thiomsú, an ceistneoir a líonadh isteach agus é chur chuig rúnaíocht líonra na mol réigiúnach.

Ansin baileoimid an t-eolas ábhartha sin ar fad agus bainfimid úsáid as chun “ár dtuarascáil cur chun feidhme” maidir leis an gcúram sláinte trasteorann a dhréachtú.

​Nuair a bheidh an tuarascáil cur chun feidhme críochnaithe againn, foilseofar í ar an suíomh gréasáin seo. Idir an dá linn, coinneoimid ar an eolas sibh faoin dul chun cinn atá á dhéanamh againn.


 

Roinn :