Cliceáil anseo chun leagan meaisínaistrithe den téacs a fháil.
Tá comhairliúchán ar siúl faoin gcúram sláinte trasteorann!  

Ar an 15 Márta 2019, fuair gach pointe teagmhála atá i líonra na mol réigiúnach ceistneoir tríd an gcóras EU Survey mar chuid den chomhairliúchán atá an líonra a dhéanamh ar chúram sláinte trasteorann.

Tá go dtí meán oíche ar an 13 Eanáir 2020 ag na pointí teagmhála chun aiseolas a bhailiú ó na geallsealbhóirí ábhartha, an t-eolas sin a thiomsú, an ceistneoir a líonadh isteach agus é chur chuig rúnaíocht líonra na mol réigiúnach.

Ansin baileoimid an t-eolas ábhartha sin ar fad agus bainfimid úsáid as chun “ár dtuarascáil cur chun feidhme” maidir leis an gcúram sláinte trasteorann a dhréachtú.

​Nuair a bheidh an tuarascáil cur chun feidhme críochnaithe againn, foilseofar í ar an suíomh gréasáin seo. Idir an dá linn, coinneoimid ar an eolas sibh faoin dul chun cinn atá á dhéanamh againn.


 

Roinn :
 
Eolas gaolmhar
Nuacht ghaolmhar

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/REGHUB-CROSS-BORDER-HEALTHCARE-CONSULTATION.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/REGHUB-CROSS-BORDER-HEALTHCARE-CONSULTATION.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/REGHUB-CROSS-BORDER-HEALTHCARE-CONSULTATION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/REGHUB-CROSS-BORDER-HEALTHCARE-CONSULTATION.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/REGHUB-CROSS-BORDER-HEALTHCARE-CONSULTATION.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023