Cliceáil anseo chun leagan meaisínaistrithe den téacs a fháil.
Cuireadh an chéad suirbhé i gcrích!  

​​Ghlac na moil réigiúnacha páirt sa chéad suirbhé líonra maidir le soláthar poiblí. Chuir siad freagra cuimsitheach ar an gceistneoir ar fáil tar éis dóibh dul i dteagmháil leis na príomhgheallsealbhóirí atá freagrach as cur chun feidhme an bheartais AE seo ar an leibhéal áitiúil/réigiúnach agus tar éis dóibh agallamh a chur orthu.

Tá torthaí an cheistneora á dtiomsú faoi láthair i bhfoirm tuarascáil cur chun feidhme a fhoilseofar go luath.