Cliceáil anseo chun leagan meaisínaistrithe den téacs a fháil.
Cuireadh an chéad suirbhé i gcrích!  

​​Ghlac na moil réigiúnacha páirt sa chéad suirbhé líonra maidir le soláthar poiblí. Chuir siad freagra cuimsitheach ar an gceistneoir ar fáil tar éis dóibh dul i dteagmháil leis na príomhgheallsealbhóirí atá freagrach as cur chun feidhme an bheartais AE seo ar an leibhéal áitiúil/réigiúnach agus tar éis dóibh agallamh a chur orthu.

Tá torthaí an cheistneora á dtiomsú faoi láthair i bhfoirm tuarascáil cur chun feidhme a fhoilseofar go luath.

Roinn :
 
Nuacht ghaolmhar

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/REGHUB-1ST-SURVEY-COMPLETED.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/REGHUB-1ST-SURVEY-COMPLETED.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/REGHUB-1ST-SURVEY-COMPLETED.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/REGHUB-SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/REGHUB-1ST-SURVEY-COMPLETED.ASPX

RegHub at the CoR Subsidiarity Conference
RegHub at the CoR Subsidiarity Conference
10.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMISSION-ANNUAL-BURDEN-SURVEY-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/REGHUB-1ST-SURVEY-COMPLETED.ASPX

European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
04.08.2022