Cliceáil anseo chun leagan meaisínaistrithe den téacs a fháil.
Bliain Eorpach na nIarnród 2021: Glao ar thograí le haghaidh imeachtaí  

Tá tograí le haghaidh imeachtaí á n-iarraidh ag an gCoimisiún Eorpach do chlár oifigiúil Bhliain Eorpach na nIarnród 2021. Is é an 11 Nollaig 2020 an spriocdháta don chéad bhabhta d’iarratais.

A bhuí leis an gComhaontú Glas don Eoraip, cuirtear an inbhuanaitheacht i gcroílár phróiseas ceaptha beartais an Aontais. Is é an t-iompar is cúis le ceathrú cuid d’astaíochtaí gás ceaptha teasa uile an Aontais agus is léir nach mór ról lárnach a bheith ag an iompar d’iarnród maidir leis an ilrogha modhanna iompair san Aontas amach anseo – do phaisinéirí agus do lasta araon. Is ar an gcúis sin a bhfuil sé molta ag an gCoimisiún 2021 a ainmniú mar Bhliain Eorpach na nIarnród , mar chuid d’iarrachtaí an Aontais a bheith ar thús cadhnaíochta maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú.

Beidh rannpháirtíocht ghníomhach na bpáirtithe leasmhara uile ón earnáil iarnróid agus ó earnálacha eile ríthábhachtach chun go mbeidh rath ar Bhliain Eorpach na nIarnród. Tá an clár oifigiúil imeachtaí á ullmhú faoi láthair ag Ard-Stiúrthóireacht na Soghluaisteachta agus an Iompair (MOVE) sa Choimisiún Eorpach agus is é an cuspóir atá leis rannpháirtíocht ghníomhach na n-údarás áitiúil agus réigiúnach agus geallsealbhóirí réigiúnacha eile a chinntiú agus imeachtaí, comhdhálacha, díospóireachtaí agus taispeántais tionscadal á n-eagrú.

Má tá fonn ort “teacht ar bord na traenach” agus a bheith rannpháirteach trí thionscnamh a phleanáil faoi chuimsiú Bhliain Eorpach na nIarnród, is gá an fhoirm (foirm amháin in aghaidh an tionscnaimh) a líonadh isteach agus a sheoladh chuig AS MOVE ( MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu ) agus rúnaíocht COTER i gcóip ( COTER@cor.europa.eu ). Is é an 11 Nollaig 2020 an spriocdháta faoina gcaithfear iarratas a dhéanamh chun bheith san áireamh sa chéad bhabhta den chlár oifigiúil.

An bhfuil tuilleadh ceisteanna agat?

Déan teagmháil le MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu COTER@cor.europa.eu

Roinn :
 
Nuacht ghaolmhar

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/APPLY-URBACT-CALL-ACTION-PLANNING-NETWORKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
19.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/SMALL-URBAN-AREAS-GREEN-DIGITAL-TRANSITIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Ní ceart don Eoraip a ceantair uirbeacha bheaga a fhágáil ar lár san aistriú glas agus san aistriú digiteach.
Ní ceart don Eoraip a ceantair uirbeacha bheaga a fhágáil ar lár san aistriú glas agus san aistriú digiteach.
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Automotive Regions Alliance urges EU support programme to ensure a just, fair and successful transition for a 7.5 million jobs industry
Automotive Regions Alliance urges EU support programme to ensure a just, fair and successful transition for a 7.5 million jobs industry
17.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Local leaders demand stronger support for sustainable and accessible transport to better protect citizens' health and the environment
Local leaders demand stronger support for sustainable and accessible transport to better protect citizens' health and the environment
12.10.2022