Cliceáil anseo chun leagan meaisínaistrithe den téacs a fháil.
Foláireamh tugtha ag Uachtarán Choiste Eorpach na Réigiún, Apostolos Tzitzikostas: “ Tá an baol ann gur le haimhleas an phobail ach le leas an phobalachais a bheidh buiséad an Aontais Eorpaigh ”  

​Tá Coiste Eorpach na Réigiún ag iarraidh maoiniú a chosaint do na hospidéil, na scoileanna, na córacha iompair áitiúla, an comhshaol, na hollscoileanna agus na gnólachtaí beaga.

“Táim ag achainí, thar ceann Choiste Eorpach na Réigiún, nach ndéanfar aon laghdú ar an infheistíocht sin a chabhraíonn le saol daoine a dhéanamh níos fearr sna cathracha agus sna réigiúin”. Sin a bhí le rá ag Apostolos Tzitzikostas , Uachtarán Choiste Eorpach na Réigiún, dhá lá roimh an gCruinniú Mullaigh Eorpach Speisialta maidir le buiséad an Aontais Eorpaigh.

“Ní mór dúinn coinneáil orainn ag infheistiú airgead na gcáiníocóirí sna pobail áitiúla, óir is le leas ghlaníocóirí agus ghlantairbhithe bhuiséad an Aontais sin a dhéanamh. Dá dtiocfadh laghdú ar an maoiniú a thugann an tAontas do na hospidéil agus na scoileanna, do na córacha iompair áitiúla, don chomhshaol, do na hollscoileanna agus do na gnólachtaí beaga, bheadh an pobal thíos leis agus an pobalachas thuas leis,” dar le hUachtarán an Choiste.

“I gcás fhormhór na mBallstát, is ionann an maoiniú a thugann an tAontas don chomhtháthú, don talmhaíocht agus don fhorbairt tuaithe agus thart ar 50 % den infheistíocht phoiblí iomlán. Ní hamháin go léiríonn sin an dlúthpháirtíocht phraiticiúil atá fite fuaite san Aontas Eorpach, ach cuireann sé dlús leis an bhfás eacnamaíoch, leis an bhfostaíocht agus leis an margadh aonair, rudaí a théann chun tairbhe dúinn uile”, arsa an tUachtarán Tzitzikostas.

Seo a bhí le rá ag an Uachtarán mar fhocal scoir: “Is cúis mhór imní dom an baol atá ann go mbainfí an bonn de na beartais sin a thugann an Eoraip níos gaire do na saoránaigh agus na saoránaigh níos gaire don Eoraip. Is eol dúinn go maith go mbeidh tionchar ag Brexit ar an mbuiséad, ach ní hiad na cathracha agus na réigiúin ba cheart a bheith thíos leis sin. Ní ceist airgid atá ann; is infheistíocht i dtodhchaí na saoránach atá ann”.

Bhí cúpla focal le rá freisin roimh an gCruinniú Mullaigh ag Leas-Uachtarán Choiste Eorpach na Réigiún, Vasco Alves Cordeiro.

“Is buille trom don bheartas comhtháthaithe atá sa togra deireanach maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) toisc go moltar an beartas sin a laghdú 12 % i gcomparáid leis an gcreat atá ann faoi láthair mar aon le rátaí cómhaoinithe atá níos ísle arís ná rátaí na tréimhse reatha a chur i bhfeidhm. Má chinntear baint den tacaíocht don fhorbairt réigiúnach, go háirithe tríd an mbeartas comhtháthaithe, ní thabharfaidh sin an tAontas níos gaire do na saoránaigh.  Más níos lú tacaíochta a gheobhaidh na cathracha agus na réigiúin ón Aontas, is lú an méid a bheidh siad in ann a dhéanamh dá saoránaigh agus don Aontas Eorpach. Ní mór don Aontas na héagothromaíochtaí atá ag éirí níos mó a chur san áireamh thar aon rud eile. Is é an CAI seo an t-aon deis a bheidh ag ceannairí na hEorpa an tAontas a sheoladh ar chosán an chomhionannais inbhuanaithe agus an aistrithe chothroim le nach bhfágfar aon áit ná aon duine ar gcúl. Bheadh iontaoibh an phobail as tionscadal an Aontais Eorpaigh i mbaol dá dteipfeadh air. Is mithid do Bhallstáit an Aontais beart a dhéanamh de réir a mbriathair.”

Teagmháil:

pressecdr@cor.europa.eu

Roinn :
 
Nuacht ghaolmhar

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-RISKS-BEING-A-FAILURE-FOR-PEOPLE-AND-A-GIFT-TO-POPULISM-WARNS-COR-PRESIDENT-APOSTOLOS-TZITZIKOSTAS-.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-RISKS-BEING-A-FAILURE-FOR-PEOPLE-AND-A-GIFT-TO-POPULISM-WARNS-COR-PRESIDENT-APOSTOLOS-TZITZIKOSTAS-.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/APPLY-URBACT-CALL-ACTION-PLANNING-NETWORKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-RISKS-BEING-A-FAILURE-FOR-PEOPLE-AND-A-GIFT-TO-POPULISM-WARNS-COR-PRESIDENT-APOSTOLOS-TZITZIKOSTAS-.ASPX

Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
19.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-RISKS-BEING-A-FAILURE-FOR-PEOPLE-AND-A-GIFT-TO-POPULISM-WARNS-COR-PRESIDENT-APOSTOLOS-TZITZIKOSTAS-.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-RISKS-BEING-A-FAILURE-FOR-PEOPLE-AND-A-GIFT-TO-POPULISM-WARNS-COR-PRESIDENT-APOSTOLOS-TZITZIKOSTAS-.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022