Cliceáil anseo chun leagan meaisínaistrithe den téacs a fháil.
I dtuarascáil ón gCoimisiún déantar tagairt do thionscnamh REGHUB agus tugtar le fios go gcuirfear dlús leis an gcomhar atá ag an gCoimisiún le Coiste na Réigiún, rud a chabhróidh leis an bpróiseas ceaptha beartas sa Choimisiún  

Sa tuarascáil is déanaí ón gCoimisiún Eorpach maidir leis an athbhreithniú ar rialáil níos fearr a foilsíodh an 15 Aibreán, thug an Coimisiún dá aire na bearta is déanaí a rinne Coiste na Réigiún chun na moltaí a rinne an Tascfhórsa um Choimhdeacht anuraidh a chur chun feidhme.

Seo atá luaite sa tuarascáil: “chuir an Tascfhórsa i dtábhacht freisin an dúshlán maidir le tuairimí a fháil ó na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha i mBallstáit an Aontais. Ó shin i leith, tá treoirthionscadal bunaithe ag Coiste na Réigiún le haghaidh líonra na mol réigiúnach um chur chun feidhme bheartais an Aontais Eorpaigh a mheasúnú (RegHub) chun measúnú a dhéanamh ar chur chun feidhme reachtaíocht AE sa chleachtas (20).

Cuirfidh an Coimisiún dlús leis an gcomhar atá aige le Coiste na Réigiún, le Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, le hionadaíochtaí na gCoistí sna Ballstáit, le húdaráis náisiúnta agus comhlachais ionadaíocha eile chun an fheasacht ghinearálta a ardú faoi na deiseanna chun cabhrú le próiseas ceaptha beartas an Choimisiúin.”

Roinn :
 
Eolas gaolmhar
Nuacht ghaolmhar

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023