Cliceáil anseo chun leagan meaisínaistrithe den téacs a fháil.
Feasachán Uimh. 7 ó SEDEC: An scéal is déanaí i dtaobh COVID-19  

Tá tionchar mór ag paindéim COVID-19 ar an domhan agus ar ár slí mhaireachtála trí chéile, cailleadh na mílte daoine agus tá gach gné den saol laethúil curtha trína chéile ar bhealach nach bhfacthas a leithéid riamh cheana. Cuireann an Coimisiún um Beartas Sóisialta, Oideachas, Fostaíocht, Taighde agus Cultúr i gCoiste Eorpach na Réigiún feasacháin rialta le chéile maidir leis na réimsí beartais atá faoina shainchúram ina dtugtar an taighde, na hailt agus an t-eolas is déanaí i dtaobh an tionchair shocheacnamaíoch atá ag an bpaindéim san Eoraip agus ina luaitear na bearta éagsúla atá beartaithe chun déileáil leis an ngéarchéim agus atá á ndéanamh ar leibhéal na hEorpa, ar an leibhéal náisiúnta, ar an leibhéal réigiúnach agus ar an leibhéal áitiúil.

Is féidir leat an seachtú heagrán den Fheasachán SEDEC a léamh anseo.

Cuirtear leideanna agus ábhar don Fheasachán chuig: sedec@cor.europa.eu.​​

Roinn :