Cliceáil anseo chun leagan meaisínaistrithe den téacs a fháil.
Tá iarrtha ag ceannairí áitiúla agus réigiúnacha an Aontais paitinní maidir le vacsaíní COVID-19 a tharscaoileadh  

D’iarr Coiste Eorpach na Réigiún ar an Aontas Eorpach paitinní le haghaidh vacsaíní in aghaidh víreas COVID - 19 a tharscaoileadh go sealadach, chun srian a chur le leathadh tapa na paindéime. D’éiligh sé freisin go méadófaí an táirgeadh san Eoraip agus go gcuirfí dlús leis an bhfeachtas vacsaínithe ar fud na hEorpa.

Is é an Coiste – tionól de rialtais áitiúla agus réigiúnacha an Aontais Eorpaigh – an chéad institiúid san Aontas a d’iarr an tarscaoileadh. Leis an méadú a tháinig ar líon na n-ionfhabhtuithe in ilchríocha eile le déanaí, cuireadh leis an mbrú chun cearta maoine intleachtúla a chur ar fionraí ar mhaithe le táirgeadh na vacsaíní a uasmhéadú agus rochtain chothrom orthu a áirithiú.

Seo mar a labhair Apostolos Tzitzikostas , Uachtarán Choiste Eorpach na Réigiún agus Gobharnóir na Macadóine Láir: “Is ceart bunúsach é an cúram sláinte bunúsach, agus is é seo an bhagairt is bunúsaí ar an tsláinte dhomhanda leis na glúnta. Ní ghlacfar le náisiúnachas vacsaíne, agus ní mór don Aontas Eorpach leanúint de dhea-shampla a thabhairt, lena dtugtar cosaint dá shaoránaigh uile, gan réigiún, cathair ná críoch ar bith a fhágáil ar lár. Le tacaíocht ó chistí an Aontais, tá obair thar na bearta déanta ag eolaithe, ag lucht tionscail agus ag rialtóirí chun cóireálacha éifeachtacha a fháil chomh tapa sin. Ní mór don Aontas Eorpach a léiriú go bhfuil sé dílis don dlúthpháirtíocht agus dá luachanna, lena n-áirithítear tarscaoileadh sealadach maidir le paitinní vacsaíní COVID-19 agus lena méadaítear táirgeadh vacsaíní chun cabhrú le gach comhphobal ar domhan.”

Bhí Ximo Puig (ES/PSE), Uachtarán Rialtas Réigiúnach Valencia, chun tosaigh ag iarraidh go gcuirfí paitinní ar fionraí. Ag labhairt dó ag seisiún iomlánach CnaR, bhí an méid seo a leanas le rá aige: “Níl an phaindéim curtha dínn go fóill. Cailleadh níos mó daoine dá barr ná mar a maraíodh i gcathanna Verdun agus Stalingrad. Chun deireadh a chur léi, beidh na billiúin vacsaíní de dhíth orainn in aghaidh na bliana do dhaonra iomlán an domhain. Sin an fáth nach mór don Eoraip a chinntiú go gcomhlíonfaidh na cuideachtaí móra cógaisíochta a gcuid gealltanas seachadta. Tá tuilleadh acmhainneachta monaraíochta agus seachadta vacsaíní de dhíth orainn. Chuige sin, molaim roghanna amhail paitinní a chur ar fionraí go sealadach, cúiteamh airgeadais a thabhairt do shaotharlanna má roghnaítear an fhoirmle maidir le ceadúnú éigeantach, nó an gá atá le comhar idir cuideachtaí chun táirgeacht a mhéadú. Ní féidir linn an méid a tharla ar láithreacha catha Stalingrad nó Verdun san am atá caite a athrú, ach tá deis fós ann an tragóid dhaonna seo a mhaolú.”

Tá an togra leagtha amach i rún — ‘on free movement during the COVID-19 pandemic (Digital Green Certificate) and the scaling up of vaccine production’ [‘maidir le saorghluaiseacht le linn phaindéim COVID-19 (Deimhniú Glas Digiteach) agus méadú ar tháirgeadh na vacsaíní’] — a pléadh an 6 Bealtaine agus a glacadh an 7 Bealtaine. Luaitear sa rún “d’fhonn táirgeadh na vacsaíní a mhéadú, d’fhéadfadh an tAontas Eorpach féachaint ar réitigh nua amhail paitinní le haghaidh leigheasanna agus teicneolaíochtaí leighis a úsáidtear chun ionfhabhtuithe COVID-19 a chóireáil nó a chosc, a chur ar fionraí go sealadach”.

Dúirt na Stáit Aontaithe an 5 Bealtaine go gcuirfeadh siad tús le hidirbheartaíocht ag an Eagraíocht Dhomhanda Trádála chun rialacha maidir le paitinní a theachtann cuideachtaí cógaisíochta a mhaolú. Dúirt Ursula von der Leyen, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, an 6 Bealtaine go bhfuil an tAontas Eorpach “réidh aon togra lena dtugtar aghaidh ar an ngéarchéim, a phlé ar bhealach éifeachtach, pragmatach”.

I suirbhé a choimisiúnaigh Coiste Eorpach na Réigiún, fuarthas amach i mí Mheán Fómhair seo caite go bhfuil níos mó muiníne ag muintir na hEorpa as na húdaráis réigiúnacha agus áitiúla ná mar atá acu as an Aontas Eorpach ná as a rialtas náisiúnta féin, agus gurb i réimse na sláinte is mó a theastaíonn uathu go mbeadh tionchar níos mó ag na húdaráis réigiúnacha agus áitiúla ar na cinntí a dhéantar ar leibhéal an Aontais.

Teagmháil:

Andrew Gardner

Teil. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Roinn :
 
Nuacht ghaolmhar

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/EUS-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-PATENT-WAIVER-ON-COVID-19-VACCINES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/EUS-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-PATENT-WAIVER-ON-COVID-19-VACCINES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/EUS-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-PATENT-WAIVER-ON-COVID-19-VACCINES.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/NAT-MEETING-31-JANUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/EUS-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-PATENT-WAIVER-ON-COVID-19-VACCINES.ASPX

Local leaders discuss pros and cons of short-term accommodation rentals at NAT commission meeting
Local leaders discuss pros and cons of short-term accommodation rentals at NAT commission meeting
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/GA/NEWS/PAGES/EUS-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-PATENT-WAIVER-ON-COVID-19-VACCINES.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022