Cliceáil anseo chun leagan meaisínaistrithe den téacs a fháil.
Feasachán Uimh. 1 ó ECON: Tionchar Covid-19 agus na bearta chun déileáil leis  

Tionchar Covid-19 agus na bearta chun déileáil leis

Ní beag an dochar atá déanta ag paindéim Covid-19 do gheilleagair na hEorpa. Cuireann an Coimisiún um Beartas Eacnamaíoch (ECON) i gCoiste Eorpach na Réigiún ​​​feasacháin eacnamaíocha rialta le chéile ina dtugtar an taighde, na hailt agus an t-eolas is déanaí i dtaobh an tionchair shocheacnamaíoch atá ag an bpaindéim san Eoraip agus ina luaitear na bearta éagsúla eacnamaíocha atá beartaithe chun déileáil leis an ngéarchéim agus atá á ndéanamh ar leibhéal na hEorpa, ar an leibhéal náisiúnta, ar an leibhéal réigiúnach agus ar an leibhéal áitiúil.

Cuirtear leideanna agus ábhar don fheasachán chuig: econ@cor.europa.eu.


Roinn :